ABU BAKR AR RAZI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ABU BAKR AR RAZI

(850-923), Rhazes, (wła­ściwie - Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al--Razi). Arabski uczony, jeden z największych lekarzy i alchemików średniowiecza. Rhazes napisał ok. 184 prac (do naszych czasów do­trwało 61), z których największe znaczenie ma traktat Al-Hawi (Wszechstronna księga o medy­cynie) będący jednym z podstawowych pod­ręczników medycznych aż do XVIIw.

Zobacz również, zioła ABU BAKR AR RAZI:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.