ABSTYNENCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ABSTYNENCJA

świadome powstrzymywanie się od uzależniających środków (m.in. alkoho­lu, narkotyków, używek) oraz zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających oszałamiających, zmieniających stan świado­mości, redukujących stan napięcia czy dyskom­fortu, a także blokujących odczuwanie bólu. Odnosić się może również do innego rodza­ju uzależnień (m.in. typu socjalnego, w których czynnikiem uzależniającym jest stała obec­ność innych osób) lub zachowań o charakte­rze kompulsywnym, a także procedur (m.in.: uzależniających technik oddechowych, stanów transowych, głębokich stanów relaksu, medy­tacji itp.).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.