ABSORPCJI WIDMO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ABSORPCJI WIDMO

miara ilości światła 0 określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi przez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest cha­rakterystyczne dla każdego związku che­micznego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.