ABRIKOSOW ALEKSIEJ IWANOWiCZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ABRIKOSOW ALEKSIEJ IWANOWiCZ

(1875-1955); anatomopatolog rosyjski, od 1904r. - prosektor szpitala miejskiego w Mo­skwie; lata: 1904-1918 - docent prywatny; lata: 1918-1920 - kierownik katedry anatomii patologicznej Wydziału Medycyny uniwersy­tetu w Moskwie; lata: 1920-1953 - prof. Mo­skiewskiego Instytutu Medycyny. Od 1939r. - członek Akademii Nauk ZSRR, od 1944r. -Akademii Nauk Medycznych ZSRR. Od 1934r. -członek Państwowej Akademii Umiejętności. Publikował liczne prace badawcze dotyczące m.in. gruźlicy płuc i stanów alergicznych, mię­śniaków serca, infekcji przyrannych, zmian chorobowych wegetatywnego systemu ner­wowego. Autor kilku podręczników anatomii patologicznej. Od jego nazwiska powstała na­zwa opisanego przez niego nowotworu
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.