ABRAZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ABRAZJA

wyłyżeczkowanie, wyskrobanie, skrobanka; 1) abrazja jamy macicy - tępe lub ostre wyłyżeczkowanie błony śluzowej macicy w celu uzyskania wyskrobin; jeden z częściej wykonywanych zabiegów ginekolo­gicznych, łączący się w zależności od wskazań, z rozszerzeniem kanału szyjki macicy. Polega na usunięciu specjalną łyżką rozwija­jących się w macicy tkanek. Zabieg wykonu­je się w celach leczniczych (np. po porodzie, w anomaliach rozwoju ciąży, a także w przy­padku podejrzenia nowotworu) jako operację ratującą życie, w celach diagnostycznych oraz w celu przerwania ciąży; 2) abrazja leczni­cza - np. wyłyżeczkowanie jamy macicy po poronieniu; 3) abrazja próbna - wykonywa­na w celach diagnostycznych; polegająca na pobraniu całej błony śluzowej jamy macicy lub jej części jako abrazja rysowa uzyskany materiał bada się histologicznie lub bakterio­logicznie; 4) abrazja rysowa - Unijne łyżeczkowanie tylnej lub przedniej ściany macicy w celu uzyskania fragmentu błony śluzowej do diagnostyki. Abrazja jamy macicy jest pod­stawowym zabiegiem przy przerywaniu ciąży (—> poronienie, poronienie indukowane).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.