ŻEBRA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ŻEBRA

sprężyste listewki wchodzące w skład klatki piersiowej; są zbudowane częściowo z chrząstki, a częściowo z kości. Odchodzą obustronnie od kręgów piersiowych i bocznie wypukłym łukiem ograniczają jamę klatki piersiowej. U człowieka występuje 12 par żeber, choć czasem mogą pojawiać się żebra dodatkowe (szyjne lub lędźwiowe). Siedem górnych par żeber łączy się z przodu z mostkiem -są to tzw. żebra prawdziwe, natomiast pięć kolejnych par to tzw. żebra rzekome. Wśród żeber rzekomych, żebra ósme, dziewiąte i dziesiąte łączą się z wyżej położonym żebrem i łącznie z żebrem siódmym tworzą łuk żebrowy prawy i lewy. Najniżej położone żebra (dwunaste, jedenaste i czasem dziesiąte), kończą się swobodnie między' mięśniami brzucha są to tzw. żebra wolne. Każde żebro składa się z tylnej części kostnej i krótszej, przedniej części chrzestnej. Zebro kostne swym końcem tylnym kręgosłupowym, tworzy staw z powierzchnią stawową na trzonie odpowiedniego kręgu piersiowego. Koniec przedni mostkowy, łączy' się z chrząstką żebrową, która dochodzi do mostka. Żebro zawsze jest bardzo mocne, szerokie, silnie zagięte, zamyka górny otwór klatki piersiowej. Jest ono otoczone mocnymi grupami mięśni, w jego pobliżu znajduje się szereg ważnych struktur anatomicznych: splot ramienny, naczynia, osklepek opłucnej. Masywny uraz klatki piersiowej powodujący złamanie seryjne żeber lub wyłamanie okienka kostnego w ścianie klatki piersiowej powodują ciężkie zaburzenia oddychania. W wypadku pourazowej wiotkiej klatki piersiowej widoczne są gołym okiem tzw. paradoksalne ruchy klatki piersiowej, wyłamany fragment ściany klatki piersiowej zapada się przy wdechu, wysuwa przy wydechu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.