RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA

RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA - termin odnoszący się do różnic, zależnych od genów (dziedzicznych), pomiędzy poszczególnymi jednostkami w obrębie gatunków. Indywidualny organizm posiada wiele genów, które są źródłem jego własnych, specyficznych cech. Termin ten odnosi się również do różnic pomiędzy populacjami w obrębie gatunków, takich jak np. rasy ludzi, czy odmiany jabłek. Zróżnicowanie genetyczne jest korzystne dla populacji, gdyż umożliwia wymianę korzystnych cech i maskowanie niekorzystnych (np. wad genetycznych). Zmniejszanie R. prowadzi do degeneracji i wymierania gatunku.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.