PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA - termin dotyczący wszystkich objawów związanych ze słabym powrotem krwi żylnej z kończyn dolnych do serca. Utrudnienie odpływu żylnego jest powodem wielu objawów: uczucia ciężkości nóg, bólu zlokalizowanego wzdłuż przebiegu żyły oclpiszczelowej, parestezji, zespołu niespokojnych nóg, kurczów nocnych, świądu, powstawania samoistnych wylewów podskórnych, obrzęku podudzi, żylakowatości żył powierzchownych, powikłań skórnych. Pierwszym objawem RN.Ż. są zwykle pajączki naczyniowe skóry kończyn dolnych. Krew żylna w kończynach dolnych płynie wstecznie - refluks żylny (zamiast prawidłowego kierunku do serca) do już przeładowanych krwią naczyń żylnych. Takie zaburzenia są wywołane niewydolnością zastawek w wysokociśnieniowym układzie żył głębokich (podpowięziowe), niskociśnieniowym układzie żył powierzchownych (podskórnych) lub obu. Do uszkodzenia zastawek dochodzi zwykle w wyniku zakrzepicy żył głębokich (DVT), co wywołuje nadciśnienie w układzie żylnym z objawami zwanymi również zespołem pozakrzepowym. Najczęstszą jest niewydolność żył powierzchownych; żyły głębokie są prawidłowe, lecz dzięki nieprawidłowemu działaniu żył przeszywających (odwrócenie kierunku przepływu krwi) krew z nich jest pompowana do żył powierzchownych dodatkowo je uszkadzając przez dalsze zwiększenie ciśnienia. Zastawki żył po-
wierzchownych mogą ulec uszkodzeniu z wielu powodów: bezpośredni uraz, zapalenie żył, wrodzone osłabienie ściany naczynia powodujące jej rozszerzenie przez ciśnienie słupa krwi i wtórne uszkodzenie zastawek, które także mogą być osłabione. Prawidłowe żyły i ich zastawki mogą być nadmiernie rozciągliwe pod wpływem hormonów (jak w ciąży). Zwykle uszkodzenie zastawki żyły powierzchownej ma miejsce w punkcie lokalnego nadciśnienia wywołanego przeciekiem z układu głębokiego do powierzchownego (uszkodzona zastawka żyły przeszywającej). Z czasem takie lokalne poszerzenie rozciąga się na większy fragment żyły, która ulega degeneracji żylakowej (poskręcana z obszarami workowatych rozszerzeń). Punktem pierwotnego uszkodzenia zastawki jest zwykle połączenie żyły odpiszczelowej z żyłą głęboką uda w pachwinie. Stąd rozszerza się jako żylak w kierunku kostek. Rzadziej miejscem pierwotnego uszkodzenia jest zastawka w połączeniu żyły odpiszczelowej krótkiej (odstrzałkowej) z żyłą podkolanową w dole podkolanowym. Gdy pierwotnym uszkodzeniem jest niewydolność żyły przeszywającej to dotyczy głównie per-foratora Hunteriana (środkowy odcinek uda) i Boyda (środkowy odcinek podudzia). W tych przypadkach żylaki pojawiają się początkowo w niższych odcinkach kończyny dolnej. Wysokie ciśnienie żylne wywołane słupem krwi nieprzerwanym przez niewydolne zastawki jest odpowiedzialne za wiele objawów RN.Ż. Pojawia się obrzęk, odkładanie białek surowicy w przestrzeni tkankowej, włóknikowy odczyn zapalny wokół naczyń, wynaczynienia krwinek czerwonych i niedotlenienie tkanek miękkich ze skórą. Innymi zaburzeniami są niewydolne usuwanie kwasu mlekowego i innych produktów metabolizmu komórek. Jednym z poważniejszych powikłań takiego stanu jest uszkodzenie skóry (lipodermato-skleroza) z powstawaniem trudno gojących się owrzodzeń (przyczyna leży najczęściej w niewydolności układu powierzchownego). RN.Ż. jest chorobą częstą (szacuje się na około 40% dorosłej populacji), zdecydowanie przeważają kobiety', a nasilenie zmian jest proporcjonalne do wieku, powodując wiele poważnych powikłań i często okaleczenie, najczęściej z powodu owrzo-


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.