DOMENA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


DOMENA

charakterystyczne, pełniące różne funkcje rejony białek, np. miejsce aktywne enzymu może stanowić jego D., podczas gdy druga D. umożliwia cząsteczce białka wiązanie się z błoną komórkową.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.