MACIERZYSTE KOMÓRKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MACIERZYSTE KOMÓRKI

stanowią bardzo niewielki odsetek komórek organizmu człowieka, posiadając zdolność do odtwarzania samych siebie. Dają one początek nowym komórkom macierzystym i komórkom zróżnicowanym, budującym wszystkie tkanki. Dzielą się one w hodowli w sposób nieograniczony. Ze względu na zdolność tworzenia różnorodnych komórek potomnych komórki macierzyste dzieli się na: totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne, monopotencjalne i unipotencjalne. Komórką totipotencjaną jest zygota, natomiast mianem komórek pluripotencjalnych określa się komórki
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.