Produkcja


Skład Alveo nie jest przypadkowy, ale opracowany został na podstawie wnikliwych badań naukowych tak, aby każdy jego składnik odgrywał określoną rolę w organizmie. Odpowiedni dobór i stosunek poszczególnych składników potęguje korzystny efekt dla organizmu.

Alveo zawiera tylko i wyłącznie substancje naturalne a do jego produkcji dostarczane są tylko rośliny hodowane metodami tradycyjnymi bez stosowania środków chemicznych. Jakość i czystość podlega nieustannej kontroli specjalistycznych laboratoriów. Alveo nie zawiera żadnych substancji obcych. Cały proces jest standaryzowany tak, żeby zapewnić identyczny skład każdej partii produktu.Sposób otrzymywania ekstraktów nie budzi zastrzeżeń od strony technologicznej. Wyciągi ziołowe są ekstrahowane na gorąco bez alkoholu i rozpuszczalników. Stosowane w produkcji zioła są standaryzowane na wiodące substancje biologicznie czynne, co oznacza, że każdy preparat Alveo zawiera taką samą ilość surowca o potencjalnej, wyrównanej aktywności biologicznej.

Można powiedzieć, iż Alveo to najlepsze uzupełnienie naszego codziennego pożywienia i ochrona przed negatywnymi wpływami nowoczesnej cywilizacji.

Przy produkcji Alveo współpracujemy z dostawcami ziół z firmy Master Formula. Ich centrum produkcyjne ma bazę w Okangen Valley w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Master Formula to akredytowany instytut produkcji organicznej, który zajmuje się naturalnym wykorzystaniem substancji roślinnych. Instytut ten spełnia wysokie wymagania dla udzielenia certyfikatu za "właściwe procesy produkcyjne" (GMP) gwarantującego bezpieczeństwo, czystość i kontrolę środowiska, w którym produkt powstaje. Master Formula jest głównym dostawcą roślin leczniczych dla Instytutu Medycyny Naturalnej (College of Naruropathic Medicine).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.