Układ moczowy – anatomia

Układ moczowy – anatomia
Odtruwacz organizmu

Stara chińska mądrość poucza: „To, czego nie mogą wydalić pęcherz i nerki, musi być usunięte przez jelito. Czego nie może usunąć jelito, muszą wydalić płuca. Czego nie mogą wydalić płuca, musi wydalić skóra, a to czego nie wydali skóra prowadzi do śmierci". - Dominika i Wojciech Młodniccy


Ciekawostka
Przeciętna zawartość pęcherza moczowego wynosi 300 - 400 ml. Oznacza to, że wychodząc w ciągu dnia 3 - 4 razy do toalety oddajemy około 1,51 moczu. Parcie na mocz zaczynamy odczuwać w momencie wypełnienia pęcherza do około 350 ml; jednak zdrowy pęcherz wytrzymuje nawet 700 ml moczu lub więcej.
Do organów moczowych należą: 2 nerki, 2 miedniczki nerkowe, 2 moczowody, pęcherz moczowy i cewka
moczowa.
Podział ich funkcji jest następujący:
- nerki - wydzielanie moczu
- miedniczki nerkowe i przewody moczowe - transport moczu
- pęcherz moczowy i cewka moczowa - wydalanie moczu.
Głównym zadaniem narządów moczowych jest:
- odtruwanie (wspólnie z wątrobą)
- wydalanie zbędnych, szkodliwych i obcych ustrojowi substancji
- produkowanie kilku ważnych hormonów
- regulacja ciśnienia krwi
- pobudzanie wytwarzania krwinek
regulacja gospodarki mineralnej, utrzymywanie równowagi kwasowo--zasadowej ustroju.


Nerki
Nerki są usytuowane po obu stronach kręgosłupa, przy tylnej ścianie brzucha. Nerka prawa jest położona ok. 2,3 cm niżej niż lewa, ze względu na leżącą nad nią wątrobę. Silne mięśnie pieców, narządy jamy brzusznej i dolne żebra stanowią naturalną ochronę tych narządów. Nerki są połączone z układem krążenia tętnicą i żyłą nerkową. W ciągu 1 minuty przepływa przez nie ok. 1,3 litra krwi. Ze względu na intensywne i energochłonne procesy metaboliczne, odbywające się w nerkach, ich zapotrzebowanie na krew i tlen jest duże. Niedotlenienie stanowi dla nerek poważne zagrożenie, zwiększając znacznie ich podatność na zachorowania.
Nerki swoim kształtem przypominają fasolę, mają ok. 10 cm długości i ok. 6 cm szerokości. Od zewnątrz nerka jest otoczona i chroniona przez torebkę nerkową. Miąższ narządu zbudowany jest z dwóch warstw: kory i rdzenia norki, w których znajdują się nefrony (podstawowe jednostki struktury i czynności nerek). Nefrony składają się z kłębuszków (usytuowanych przede wszystkim w korze) oraz kanalików. które łączą się w coraz większe kanary (przewody), przebiegające przez rdzeń nerki. Przewody tworzą tak zwane kielichy, a te przechodzą w miedniczki nerkowe. Moczowody odprowadzają z nich mocz do pęcherza Głównym zadaniem nerek jest zabezpieczenie stałości środowiska wewnętrznego organizmu, poprzez wydalanie nadmiaru wody. soli mineralnych i innych substancji zbędnych i szkodliwych dla zdrowia. Powstają one podczas procesów metabolicznych albo są przyjmowane np. wraz z pokarmem (dotyczy to silnie toksycznych leków). Nerki odpowiedzialne są za zachowanie stałej objętości ciśnienia osmotycznego oraz składu elektrodowego płynów ustrojowych. Powyższe funkcje są spełniane dzięki procesowi filtracji, który ma miejsce w kłębuszkach nerkowych oraz dzięki procesom wchłaniania zwrotnego i wydzielania, jakie zachodzą w cewkach nerkowych. Filtracja jest podstawowym procesem umożliwiającym powstawaniu moczu. Polega ona na przechodzeniu wody osocza (i wszystkich substancji w niej rozpuszczonych) ze światła włośniczek, przez ich ścianę, do światła torebki kłębuszka. We wszystkich kłębuszkach nerkowych w ciągu doby powstaje około 1801 przesączu (moczu pierwotnego). Przesącz zbierany w torebce kłębuszka przechodzi do światła cewek nerkowych, gdzie zachodzi wchłanianie zwrotne, będąc drugim (po filtracji kłębuszkowej) procesem przebiegającym na wielką skalę. Podlega mu około 99% moczu pierwotnego. Wchłanianiu temu ulega miedzy innymi ok. 1801 wody, 1100 gram chlorku sodu i 150 gram glukozy. Aby te procesy mogły zachodzić, przez nerki musi przepłynąć aż całej objętości krwi tłoczonej przez serce.

Miedniczki nerkowe
Puste przestrzenie wewnątrz nerek to miedniczki nerkowe, do których uchodzą zbiorcze kanaliki nerkowe. Mocz doprowadzany jest do miedniczek kanałami zbiorczymi, z miedniczek spływa do pęcherza moczowego moczowodami, skąd wydalany jest za pośrednictwem cewki moczowej.

Moczowody
Moczowody mają formę lekko spłaszczonych rurek o średnicy od 4 do 7 mm. Długość u mężczyzn wynosi 30 cm. u kobiet są o 1 cm krótsze. Moczowody wychodzą z miedniczek nerkowych i uchodzą do pęcherza moczowego. Ich zadaniem jest transport moczu z miedniczek do pęcherza. Jest to możliwe dzięki regularnym skurczom silnych mięśni pierścieniowych i podłużnych moczowodów.

Pęcherz moczowy
Pęcherz moczowy jest nieparzystym narządem zbierającym mocz. spływający do niego porcjami z moczowodu. Pęcherz moczowy leży za spojeniem łonowym. U mężczyzn za pęcherzem leży odbytnica, u kobiet macica.
Ściana pęcherza jest zbudowana z trzech warstw: błony śluzowej. mięśniowej i zewnętrznej. W obrębie pęcherza znajduje się tzw trójkąt pęcherzowy. W jego kątach, przy podstawie, uchodzą dwa moczowody, a wierzchołek stanowi ujście wewnętrzne cewki moczowej. Pod względem czynnościowym w pęcherzu wyróżniamy dwa mięśnie:
- mięsień wypieracz moczu, który kurcząc się powoduje opróżnianie pęcherza
- zwieracz pęcherza, który otacza ujście wewnętrzne cewki moczowej.
Przy oddawaniu moczu kurczy się wypieracz moczu, a rozluźnia zwieracz moczu. Z pęcherza mocz odpływa na zewnątrz przez cewkę moczową. Opróżnianie pęcherza z moczu jest u zdrowego człowieka aktem świadomym. Pojemność pęcherza moczowego jest osobniczo zróżnicowana.

Cewka moczowa
Mocz wydalany jest na zewnątrz cewką moczową, wychodzącą z pęcherza moczowego U mężczyzn cewka jest bardzo giętka, ma długość 20 - 25 cm uchodzi do żołędzi prącia. Początkowy górny odcinek cewki przebija gruczoł krokowy (stercz). W pobliżu znajdują się pęcherzyki nasienne, uchodzące wraz z nasieniowodami do górnej części cewki. Do tej części otwierają się również ujścia stercza. U kobiet cewka moczowa jest krótka, ma 3 - 4 cm długości. Uchodzi do przedsionka pochwy.


Tagi: anatomia uklad moczowy pecherz zdrowie
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.