Alveo pod lupą

Alveo pod lupą


Każdy produkt importowany musi być dopuszczony do obrotu na polskim rynku


Kto jest odpowiedzialny za dopuszczenie Alveo na polski rynek?
Zadania Państwowe j inspekcji Sanitarnej. dotyczące importu na terenie woj. śliskiego, spełniała do niedawna graniczna stacja w Bielsku Białej. W związku z tym, że 1 lutego 2006 roku zmieniły się przepisy prawne, jej zadania przejęli Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, prawidłowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przypadła obsługa firmy Akuna Polska Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach, importującej Alveo, ponieważ dostawy przychodzą do Sławkowa (teren nadzorowany przez PSSE w Dąbrowie Górniczej) - informuje Wioletta Dziuba, kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w PSSE w Dąbrowie Górniczej.


Aby towar został dopuszczony do obrotu na terenie Polski, musi spełniać określone warunki. W jakie dokumenty musi być zaopatrzony?
Dokumentacja dotycząca produktu musi być przede wszystkim pełna. Musimy ^k otrzymać wszystkie dokumenty związane z urzędem celnym: faktury, dokument CMR. SAD, list przewozowy oraz komplet danych ra temat produktu: badania mikrobiologiczne i fizyko--chemiczne, które ma obowiązek przedstawić importer - mówi Tomasz Grzanka, młodszy asystent w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej.


O czym informują wspomniane badania?
Wyniki badań mikrobiologicznych żywno-chemicznych wykonane przez producenta w laboratorium akredytowanym są ważnym i wiarygodnym źródłem informacji o produkcie. My sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi krajowymi i unijnymi. Musimy się przekonać, czy zawartość poszczególnych parametrów, zwłaszcza zagrożeń mikrobiologicznych i fizyko--chemicznych mieści się w granicach określonych w przepisach prawnych wyjaśnia Tomasz Grzanka.


Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza własne badania?
Tak, badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z planem pobierania próbek żywności i przedmiotów użytku w ramach urzędowej kontroli i monitoringu oraz w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej. W przypadku produktów pochodzących z importu ustala się dopuszczenie na podstawie dostarczonych dokumentów i wyników analiz - mówi Tomasz Grzanka. Są oczywiście produkty podlegające obowiązkowym badaniom - tłumaczy Wioletta Dziuba. - Komisja Europejska nakłada szczególne warunki importu m.in. na takie produkty, jak orzeszki ziemne czy suszone figi sprowadzane z Iranu, Egiptu, Turcji, Oiin i Brazylii. Bada się wtedy przykładowo 10% partii towarów importowanych z Turcji (z każdej kategorii), 10% partii towarów importowanych z Chin (z każdej kategorii), 20% partii towarów importowanych z Egiptu (z każdej kategorii), 100% partii towarów importowanych z Iranu i Brazylii.
Alveo (każda partia) dopuszczane jest wyłącznie na podstawie wyników analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych producenta - dodaje Tomasz Grzanka.


Dlaczego wykonuje się badania np. orzeszków ziemnych czy owoców suszonych?
Sprawdzamy, czy przypadkiem nie występują w nich mikrotoksyny – mówi Wioletta Dziuba.

Mikotoksyny są produktami wtórnego metabolizmu grzybów strzępkowych. określanych potocznie mianem pleśni. To substancje charakteryzujące się zręczną szkodliwością dla ludzi i zwierząt. Spośród ponad 300 mikotoksyn, do najczęściej występujących w żywności oraz stwarzających największe zagrożenie zdrowotne należą aflatoksyny i ochratoksyny A. Człowiek naraża się na ich wpływ, zjadając żywność, w której się znajdują. Obecnością tych substancji mogą być spowodowane choroby cywilizacyjne. m.in. nowotworowe.


Alveo otrzymało pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski na 5 lat. W tym czasie jednak Polska weszła do Unii Europejskiej. Co się więc zmieni?
Faktycznie Alveo, jako dietetyczny środek spożywczy, otrzymało zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego na dopuszczenie do obrotu w naszym kraju na 5 lat. Polska wtedy nie była członkiem Unii Europejskiej i można było wprowadzić nową żywność tylko po otrzymaniu stosownego zezwolenia Głównego inspektora Sanitarnego na wprowadzenie do obrotu dietetycznych środków spożywczych. Obecnie sytuacja jest inna - Polska jest w Unii Europejskiej. a Alveo znajduje się na rynku nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach członkowskich. Taka decyzja nie jest więc już wymagana, gdyż produkt ten był już na rynku polskim. Po 1 maja 2004 r. produkt może być wprowadzony do obrotu pod warunkiem, że wymagania dotyczące jakości zdrowotnej żywności odpowiadają wymaganiom określonym w aktualnie obowiązujących przepisach. Przyjmujemy każdą kolejną partię produktu na podstawie wyników analiz - mówi Wioletta Dziuba.


Czy nowe produkty pojawiające się na rynku muszą posiadać zezwolenia?
W związku z wejściem do Unii Europejskiej obowiązują nas nowe przepisy. Wprowadzanie nowych produktów żywnościowych na rynek reguluje art. 4, art. 6. art.7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 258 z 27 stycznia 1997 r. oraz art-18 i art. 19 Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia {Dz.U. Nr 31 poz. 265 z późniejszymi zmianami). Przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego, przedkładając równocześnie wzór etykiety. W przypadku, gdy środek spożywczy został już wprowadzony do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w powiadomieniu należy wskazać adresata pierwszego powiadomienia. Nie wymaga się odrębnego zezwolenia na Polskę. Obowiązujące przepisy są bowiem takie same w Polsce, jak w pozostałych krajach UE - tłumaczy Wioletta Dziuba.


Tagi: import badania jakosci inspekcja przepisy
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.