Detoksykacja na co dzien

Detoksykacja na co dzien

Zdrowa wątroba = zdrowy organizm

oczyszczanie organizmu

Rozmowa
z dr. Sohrabem
Khoshbinem

Wielu lekarzy dzisiaj twierdzi, że podstawowym problemem zdro­wotnym jest brak równowagi w wą­trobie, to znaczy, że jej schorzenia
rzutują na kondycję całego organi­zmu. Dlaczego tak się dzieje?

- Główną przyczyną wszelkich cho­rób jest brak równowagi w organi­zmie lub - inaczej mówiąc - jego
zatrucie. W dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani różnego rodzaju toksynami. Za przykład mogą posłużyć warzywa naszpikowane w procesie uprawy pestycy­dami i herbicydami. Żywność, któ­rą na co dzień spożywamy, w pro­cesie obróbki, zanim trafi na nasz stół, konserwowana jest wieloma związkami chemicznymi. I Mięso zwierząt hodowla-I nych zawiera antybioty-Iki i hormony. Wszystko Ito w drodze pokarmo­wej dostaje się do nasze-Igo organizmu i zatruwa Igo, a w konsekwencji jest przyczyną rozmaitych Ichorób. Toksyny nega­tywnie wpływają na nasze organy wewnętrzne, które nie są w stanie prawidło­wo funkcjonować i sta­ją się coraz słabsze. Bez względu na rodzaj choro­by, nim zaczniemy lecze­nie, powinniśmy pozbyć się ich z organizmu, czyli przeprowadzić detoksy­kację. Kiedy kończyłem prace nad Alveo zdawa­łem sobie sprawę, że po­trzebuję czegoś, co naj­pierw oczyści organizm, usunie wszelkie toksyny, zwiększy jego witalność, a dostarczając pożywienia do komórek - je odnowi. Każdego dnia ponad bi­lion komórek obumiera lv naszym ciele, potrzebu­jemy więc ich odnowienia lub narodzin nowych. Ta­kie działanie ma właśnie Alveo.

Często wspomina Pan
o detoksykacji. Co wła­ściwie oznacza ten ter­min?

Wcześniej już wspomi­nałem, że nasze pożywie­nie jest pełne toksyn. Na­wet jeśli ktoś jest zdrowy
i zdrowo się odżywia, w jego organizmie i tak
pozostają odpady, które powinny być usunięte (na przykład ze stol­cem). W niektórych przypadkach organizm nie daje sobie rady z tymi odpadami (często z powodu słabej pracy nerek, chorób wątro­by lub płuc), w efekcie te reszt­ki gromadzą się i zatruwają nasz organizm. Weźmy na przykład osobę, której dokuczają stale za­parcia. Dzień po dniu w jej jelicie grubym gromadzą się nieusunięte resztki pokarmowe. U takiej osoby pojawiają się migreny, ma nieład­ną cerę i wiele innych problemów, będących tego skutkiem. Musimy ją odtruć. Nawet w zamierzchłych czasach ludzie przechodzili de­toksykację organizmu dwa razy do roku. Zimą jedli dużo więcej pokarmu pocho­dzenia zwierzęcego, po­trzebowali bowiem więcej energii. Wiosną wszyscy się oczyszczali za pomocą wczesnych warzyw i ziół, na przykład mniszka lekar­skiego (mlecza). Zimą jemy przede wszystkim warzy­wa korzenne, takie jak bu­raki, rzepa itp., gdyż mają „gorący skład", dają dużo energii i są nam potrzebne do właściwego funkcjono­wania. Kiedy nadchodzi wiosna, musimy się pozbyć wszystkich tych toksyn.

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że powinniśmy od­truwać organizm, ale wią­że się to często z nieprzy­jemnymi odczuciami, na przykład nasza skóra wydziela więcej tłuszczu, zapach potu się zmienia... Trudno to zaakceptować.
To jest rezultat detok­sykacji. Pozbywając się toksyn na przykład częściej się pocimy. Skóra jest przecież częścią odtru­wającego się organizmu, a zarazem największym organem naszego ciała. Nerki, wątroba, jelita i płuca biorą udział w usuwaniu zakumu­lowanych toksyn. Czasami jednak nie dają sobie rady z dużą ich ilo­ścią. Co się wtedy dzieje? Pojawia się brzydki zapach skóry i przykry oddech. Musimy zrozumieć, że tak
się będzie działo do czasu, dopóki organizm całkowicie się nie oczy­ści. Istnieją oczywiście różne formy detoksykacji - łagodna i intensyw­na Osoby, które nie mogą się pod­dać intensywnemu oczyszczaniu, czego doraźnym rezultatem są wła­śnie między innymi nieprzyjem­ny oddech czy zapach potu, muszą wybrać wariant łagodny. Oznacza to, że zamiast odtruwać się przez miesiąc, może im to zająć pół roku. A zatem, jeśli nie jesteśmy w stanie zdecydować się na szybką detok­sykację, musimy to zrobić powoli,
krok po kroku, w łagodnej formie np. za pomocą Alveo.

oczyszczanie organizmu

Jak długo może trwać intensyw­na detoksykacja? Czy wystarczy miesiąc?
Każdy przypadek jest indywidu­alny. Jeśli dana osoba nie ma wielu toksyn w organizmie, miesiąc może wystarczyć. Komuś innemu może to zająć więcej niż dwa lata. Weźmy przykładowo 30-latka. Od 15 lat
jadł tłuste rzeczy, takie jak ham­burgery, kiełbasy, różnego rodza­ju mięsiwa. Jest to typowy zjadacz mięsa, którego menu nie zawiera warzyw i owoców. Być może taki człowiek będzie potrzebował nawet ponad 10 lat, żeby się całkowicie oczyścić.

A co można powiedzieć o oso­bach, które dziś są zdrowe, nie mają przewlekłych chorób, wiodą normalne życie, ale w dzie­ciństwie zażywały wiele lekarstw. Czy one również powinny pomy­śleć o detoksykacji? Tak, oczywiście. Myślę, że wszyscy ludzie powin­ni się oczyszczać z toksyn. Każdy z nas brał leki w dzie­ciństwie i warto pozbyć się ich pozostałości. Nasz orga­nizm jest nieustannie zanie­czyszczany. Żyjemy w wysoko uprzemysłowionym świecie. Nie jesteśmy w stanie codzien­nie zdrowo, racjonalnie się odżywiać. Dużo pracujemy, mamy mnóstwo obowiązków, żywimy się pospiesznie, natu­ralne jest też, że czasem korzy­stamy z barów czy restauracji. Pamiętajmy jednak, że jedząc w nich smaczne potrawy, czę­sto niestety „wzbogacone" sztucznymi substancjami sma­kowymi, jesteśmy dodatkowo narażeni na wchłanianie tok­syn. Po takiej uczcie na drugi dzień dobrze jest zażyć nieco więcej ziół, jeść przede wszyst­kim warzywa, aby pozbyć się tego, co zjedliśmy poprzed­niego dnia. Musimy pamiętać o oczyszczaniu, zapobiegając w ten sposób chorobom. żródło-czasopismo: zdrowie i sukces

Tagi: , watroba, oczyszczanie organizmu, ziola na watrobe, usuwanie toksyn,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.