Zaskakujące działanie preparatu

Zaskakujące działanie preparatu

Alveo i efekt synergii

Fragmenty wykładu dr. Sohraba Khoshbina z warsztatów w Wiśle w 2005 r.
W mojej 25-letniej praktyce kli­nicznej mogłem stwierdzić, iż większość ludzi cierpi z powodu zatrucia organizmu toksynami oraz nieprawidłowo funkcjonu­jącego układu odpornościowego. Historia Alveo zaczęła się od przy­gotowania mieszanki pięciu ziół podawanych moim pacjentom. Na podstawie opi-nii osób, które ją spożywały, mo­dyfikowałem re­cepturę - niektóre zioła odejmowa­łem, inne dodawa­łem. Przy użyciu tej właśnie metody po 25 latach po­wstało Alveo.

Prace nad Alveo
Każde z 26 ziół ma inne działanie, oczekiwałem za­tem, że Alveo, mając wszechstron­ne zastosowanie, będzie pomagało na różne schorzenia. Jednak w sy­tuacji, kiedy używamy mieszanki ziół, powinniśmy liczyć się z tym, że powstanie nowy efekt - synergii. Polega on na tym, że jeśli mieszamy lekarstwa, mogą one zacząć działać w nieprzewidziany przez nas spo­sób. Pierwszym efektem, którego spodziewałem się po zastosowaniu formuły Alveo, była detoksykacja. 26 ziół zawartych w preparacie fak­tycznie oczyszcza organizm z toksyn. Liczyłem również na wzmocnienie układu odpornościowego, który jest niezwykle ważny dla naszego or­ganizmu, ponieważ kiedy szwankuje jesteśmy narażeni na różnego rodza­ju choroby. Warto też wspomnieć o efekcie rewitalizacji, następuje ona w wyniku detoksykacji. Organizm, który jest silniejszy, radzi sobie lepiej z chorobami. Oczekiwałem także, że Alveo będzie oczyszczało i roz­jaśniało skórę. Najbardziej zależa­ło mi jednak na tym, aby preparat oczyszczał przede wszystkim wątro­bę. Jest ona najważniejszym organem w ciele człowieka, jeśli nie funkcjo­nuje prawidłowo, odbija się to nieko­rzystnie na całym organizmie.

Zdrowa wątroba
W dzisiejszych czasach właści­wie nie ma osoby, która miałalaby zdrową wątrobę. Powodem tego są zanieczyszczenia powietrza i gleby oraz głęboko przetwo­rzona żywność. Jeśli szybko się denerwujemy, jesteśmy osobami niezdecydowanymi, dokucza nam zgaga, nie mamy apetytu lub jemy w nadmiarze i tyjemy - są to ob­jawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem wątroby. Alveo usuwa toksyny z całego orga­nizmu, a więc również z wątro­by, dostarczając nam zarazem wszystkich niezbędnych wita­min i minerałów. Nasz preparat jest również odpowiedni dla osób, które cieszą się dobrym zdro­wiem, ponieważ zapobiega choro­bom. Warto podkreślić, że Alveo sprzyja właściwemu transportowi tlenu do wszystkich komórek or­ganizmu. Wychwytuje go z płuc i przekazuje do każdej komórki
naszego ciała, a jak wiadomo bez niego nie jesteśmy w stanie pra­widłowo funkcjonować. Alveo pomaga pozbyć się alergii, ponie­waż oczyszcza organizm. Wspo­maga również odbudowę prawi­dłowej flory bakteryjnej, którą posiada każdy z nas. Przyspiesza też leczenie ran i odnowę tkanek. Ułatwia proces trawienia poprzez kontrolę nadprodukcji kwasów żołądkowych. Pomaga w zapo­bieganiu i leczeniu infekcji. Alveo jest silnym antyutleniaczem, przez co pozwa­la nam dłużej zachować mło­dość. Unikatową cechę Alveo sta­nowi to, że trafia w stu procentach I do układu krą­żenia, a stamtąd do komórek. Tworząc for­mułę preparatu, przewidywałem wspomniane wyżej jego zba­wienne właści­wości. Jednak przez pięć lat istnienia Alveo na rynku dowiadywałem się czę­sto o wielu nowych efektach - sy­nergii. Osobiście spotkałem pa­cjentkę, której dziecko po dwóch miesiącach spożywania Alveo wyleczyło się z epilepsji. Mieli­śmy również przypadki zapalenia żołądka, ciężkich zaparć i innych problemów trawiennych, które po kilkumiesięcznej kuracji Alveo ustąpiły. Jak wiemy, preparat po­maga również osobom cierpiącym na bóle głowy i migreny, a także dolegliwości skórne. Zetknęliśmy się także z pacjentami, którzy po kuracji Alveo pozbyli się pro­blemów z wątrobą. żródło-czasopismo: zdrowie i sukces

Tagi: , alveo, dzialanie alveo, zastosowanie alveo, detoksykacja, toksyny,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.