Dzięki ekstraktom znajdującym się w Alveo uniknęła amputacji

Dzięki ekstraktom znajdującym się w Alveo uniknęła amputacji


Chodzę!

W sierpniu stan Jadwigi Ciołek był bardzo ciężki. Mia­ła za sobą trzy zawały. Dwa nastąpiły jeden po drugim, lekarze zalecili wykonanie koronarografii. Zabieg miał na celu rozszerzenie tętnic w prawej nodze. Jednak
nie udał się, jedna z tętnic została uszkodzona, na skutek tego powstał zakrzep na długości 2,5 cm. To zablokowa­ło krążenie krwi i noga została prawie całkowicie wyłą­czona z krwiobiegu, zaczęła martwieć, przybrała sinawy kolor, bardzo bolała. Lekarze zapowiedzieli, że ten stan grozi amputacją na wysokości pachwiny i to w niedłu­gim czasie. Zycie Jadwigi zmieniło się w koszmar. Ta in­formacja wywołała ogromny stres. Jadwiga nie mogła zasnąć, po części z bólu i ze strachu. Zaczęła się depre­sja, w szybkim tempie stan się pogarszał. Zdesperowana szukała pomocy wszędzie. Rehabilitacja, specjalistyczne zabiegi nie przynosiły efektów. Przyjaciele zapropono­wali Alveo. Początkowo miało pomóc uregulować sen. Jadwiga wiedziała, że zioła dobrze wpływają na orga­nizm, ale w długim czasie, a jej pomoc potrzebna była natychmiast. Jednak spróbowała Alveo. Ulga nastąpiła już po dwóch tygodniach. Zaczęła sypiać kilka godzin w ciągu nocy. Uspokoiły się nadszarpnięte nerwy, z cza­sem ból stał się łagodniejszy. Początkowo Jadwiga piła Alveo 3 razy dziennie, stopniowo zaczęła zmniejszać dawki leków. W nodze zaczęło powracać krążenie i daw­ny kolor, pomału stawała się sprawna. Po 6 miesiącach ponownie udała się na badania i okazało się, że w le­wej nodze, w której było tylko 40 proc. drożności, teraz jest już 60 proc. Natomiast prawa noga, która była całko­wicie niedrożna, odzyskała sprawność w 20 proc. Stan chorobowy został zatrzymany, Jadwiga szybko wraca do zdrowia. Dziś wie, że Alveo uratowało jej nogę, dlate­go chętnie poleca je innym, by ulżyć im w cierpieniu.
żródło-czasopismo:zrdowie i sukces Filip Maciński


Tagi: , amputacje, protezy, inwalidzi, niepelnosprawni,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.