Nowe życie dzięki Akunie

Nowe życie dzięki Akunie


To działa!


Maria Peszko wiodła spokojne rodzinne i zawodo­we życie. Wydawało się, że wszystko spełnia się krok po kroku. Jej życie zawodowe było pasmem sukcesów. Zaczynała od pracy nauczycielki, później pracowała jako wizytator, wykładowca przedmiotów pedagogicz­nych, dyrektor zakładu organizującego wypoczynek dla pracowników oświaty, potem w poradni psycholo­giczno-pedagogicznej. Był rok 1989, czas wielkich przemian, i dla Marii, jak się okazało, rok, który zmienił całe jej życie. Straciła syna, rozstała się z partnerem życiowym i dostała wymówienie z pracy.
To był jeden z najgorszych sce­nariuszy, jakie może napisać życie. Obawiałam się, że się nie podniosę. Pomogli mi przyjaciele wspomi­na. Nie pozwolili jej zostać samej, co­dziennie dzwonił telefon, sąsiedzi z naprzeciwka, jak tylko stawała u drzwi wejściowych mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim, po­rywali ją do siebie na kawę i ciepłą pogawędkę. Wróciła do pracy w po­radni, młodzież była dla niej podpo­rą, a praca z nią odskocznią od pro­blemów. Wtedy uświadomiłam sobie, że świat nie lubi lu­dzi przegranych, że życie toczy się dalej i nie wolno go zmarnować wspomina Maria. Wkrótce zajęła się pracą w branży ubezpieczeniowej, poszła na nauczycielską wcześniejszą emeryturę. Póź­niej przychodziły kolejne zmiany, praca w Polsacie i to­warzystwie emerytalnym. Nie lubiła tej monotonnej pracy za biurkiem. Pracowała w Warszawie, 450 km od domu. Coraz bardziej tęskniła za rodzinnym mia­stem i marzyła o założeniu własnego interesu.

Problemy zdrowotne
Pewnego dnia zdarzył się idiotyczny wypadek. Jak co dzień siedziała za biurkiem i wypisywała sterty pa­pierów. Nagle coś zatrzeszczało i kilka sekund później na jej plecy spadło podwieszenie klimatyzatora. Ma­ria trafiła do szpitala, miała uszkodzone kręgi szyjne. Walczyła z bólem, coraz trudniej było jej się poruszać. Wtedy zaczęła szukać czegoś, co mogłoby jej pomóc
Przypomniałam sobie o Januszu Gabryniewskim, do­brym znajomym, który kiedyś opowiadał mi o Alveo, ekstrakcie 26 ziół likwidującym przyczyny wielu cho­rób. Odnalazłam go i kupiłam butelkę preparatu. Po tygodniu już poczułam, że mam więcej energii. Po kilku tygodniach ustąpiły bóle głowy, kręgosłupa i dolegliwości żołądkowe wspomina Maria.
Poszła na szkolenie zorganizowane przez Janusza Gabryniewskiego. Słuchała i notowała. Najbardziej prze­mawiały do niej przypadki wyzdrowienia ludzi - męż­czyzny, który po wielu latach przestał słyszeć szumy w uszach, kogoś, komu po zawale obniżyło się ciśnie­nie. Na drugi dzień znowu poszła na szkolenie i przesiedziała tam do godz. 22, zafascynowana działa­niem Alveo.
To działa
Przekonała się do preparatu, zwłasz­cza że i w jej przypadku przynosił rewelacyjne efekty. Zaczęła prowa­dzić dystrybucję Alveo. Najpierw w rodzinie, potem wśród znajo­mych. Nikt jej nie odmawiał. Wie­działa, że dochody przyjdą dopiero po sprzedaży 60 butelek.
Początkowo wydawało mi się, że osiągnę ten pułap może za dwa lata, tymczasem magiczną liczbę 60 przekroczyłam po niespełna trzech tygodniach mówi Maria. Zaczęła jeździć po całej Polsce. Z różnych miejsc dzwonili do niej ludzie, opowiada­li o tym, jak Alveo im pomogło koleżance zniknęły wybroczyny pod piersią, pani z Elbląga po wielu latach diety zaczęła jeść wszystkie dania, chłopiec z poraże­niem mózgowym zaczął samodzielnie siadać. Sukces przyszedł bardzo szybko, a z nim ogromna radość i sa­tysfakcja. Maria zaczęła czuć pełnię życia i zapomnia­ła o smutku, który jej przez tyle lat towarzyszył. Dziś jeździ służbowym samochodem, jest Dyrektorem Sieci Regionalnej.
A ostatnio, dzięki Akunie zrealizowała marzenie swo­jego życia wyjechała na Karaiby.
Dzisiaj wiem, że na Akunę czekałam całe życie i mia­łam szczęście, że pojawiła się na mojej drodze, a z nią lu­dzie życzliwi, wrażliwi, otwarci na innych. To dzięki fir­mie moje marzenia się spełniły mówi z przekonaniem.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Anna SzulcTagi: , cudowni zycie, lepsze zycie, zdrowe zycie, godna emerytura,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.