Alveo przywraca zdrowie: Zdrowe odżywianie

Alveo przywraca zdrowie: Zdrowe odżywianie


Co to jest Alveo?
Alveo jest jednym z naj­bardziej uniwersalnych produktów dostępnych na rynku i najlepszym, jaki osobiście znam. Jest to pro­dukt, który równomiernie odżywia nasz organizm i zawiera w sobie wszystko to, co jest potrzebne, aby mógł funkcjonować prawi­dłowo.

Co dzieje się w naszym organizmie, kiedy zaczy­namy pić Alveo?
Ten produkt przywraca mu równowagę. Przyjmowany jest doustnie, w pierwszej kolejności reguluje więc układ pokarmowy. Normalizuje pracę kosmków jelitowych i reguluje pracę jelit. Jedną z najważniejszych przyczyn wielu chorób są zaburzenia pracy układu pokarmowego. Wiadomo, że większość z nas źle się odżywia, że przyj­mujemy dużo chemii spożywczej, alkohol, papierosy. Nasz organizm składa się z tego, co zjadamy. Zazwyczaj bardzo szkodzimy sobie nieprawidłowym odżywianiem. Przyjmuję wielu pacjentów, większość z nich, bo ponad 70 proc, uskarża się na dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła już wiele lat temu listę chorób powstałych z niedoboru mikro- i makroelementów. Jest ich ponad 260, czyli proszę zobaczyć, jak wielki wpływ na zdrowie ma to, co jemy. Jeśli nasze pożywienie nie dostarcza nam odpowiednich składni­ków, musimy je uzupełnić właściwymi suplementami. Jest wiele firm na rynku, niektóre proponują nawet 30 produktów. Firma Akuna ma tylko jeden produkt, ale to właśnie on spełnia wszystkie potrzeby naszego organizmu.

Dlaczego Alveo spełnia wszystkie te potrzeby?
Na to ma wpływ jego niepowtarzalny skład. Alveo to nie tylko mikro- i makroelementy, to nie tylko wita­miny, to przede wszystkim aminokwasy. I to jest zestaw, który wywyższa ten produkt ponad inne. Człowiek skła­da się z białka, a białka z cegiełek, czyli z aminokwasów. Z nich składają się komórki, hormony, enzymy. Ami­nokwasy dzielą się na różne grupy, niektóre organizm produkuje sam, a niektóre pobiera z zewnątrz. Jeśli brakuje aminokwa­sów lub jest ich niewłaściwa ilość, zaczynają powstawać procesy chorobowe. Takie procesy są rozciągnięte jak w czasie, są to miesiące, a nawet lata, ale każdy brak równowagi urucha­mia proces chorobowy. Np. niedobór ; aminokwasów, zwanych cysteina lub proliną. Są one potrzebne do pra­widłowego funkcjonowania tkan­ki łącznej i tkanki chrzestnej. A ich niedobór skutkuje tym, że powoli zaczynają się rozwijać choroby zwyrod­nieniowe stawów. Dzisiaj co drugi człowiek odczuwa bóle kręgosłupa i stawów. Podaje się im leki przeciwbó­lowe, ale pacjenci czują się coraz gorzej. W swojej prak­tyce mam pacjentów, którzy po kilku miesiącach przyj­mowania Alveo w dawce wzmocnionej (czyli dwa razy dziennie), przestali się skarżyć na bóle stawów i kręgo­słupa. Został uzupełniony brak składników odżywczych i stan chorobowy się wycofał.

Zdrowe odżywianie

Alveo ma również działanie detoksykacyjne. Na czym ono polega?
W organizmie dorosłego człowieka znajduje się od 1 do 1,5 kg różnych niepotrzebnych pozostałości prze­miany materii, w tym po różnych lekach. Lokują się one w przestrzeniach między tkankowych, i międzypowięziowych. Poprzez zastosowanie specjalnego składu ziół dochodzi do wypierania niewłaściwych substancji do krwiobiegu, a później są one przenoszone z krwią do wątroby i przez nerki wydalane. To oznacza, że sub­stancje niewłaściwe, toksyczne, są za pomocą Alveo usu­wane z organizmu. Obecność substancji toksycznych do­prowadza do zwyrodnień. Np. miażdżyca jest wynikiem odkładania się zbędnych ilości cholesterolu na śródbłonkach naszego układu naczyniowego. Naszych tętnic i żył. Nie jest to zgodne z fizjologią, dlatego ma bardzo niebezpieczne konsekwencje. Alveo powoduje w powol­ny sposób odwracanie zmian miażdżycowych. U moich pacjentów w ciągu kilku miesięcy te zmiany cofnęły się o 20-30 proc. Alveo jest bardzo silnym antyutleniaczem, czyli wyłapywaczem wolnych rodników, w związku z tym opóźnia proces starzenia. Bardzo poprawia układ odpornościowy i układ hormonalny. Trzeba na pacjen­ta spojrzeć globalnie, całościowo. Nie rozdzielać np. na ucho, oko i wątrobę. Gdyż tylko prawidłowe funk­cjonowanie wszystkich organów gwarantuje pełne zdro­wie. Preparat Alveo jest na miarę naszych czasów, gdyż działa na organizm całościowo, regulując wszystkie za­chodzące w nim procesy.

Zdrowe odżywianie

Źródło czasopismo

zdrowie i sukces Joanna Zakrzewska
Tagi: , dieta cud, zdrowe jedzenie, internista, najlepsi lekarze,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.