Zaplanuj swój sukces

Zaplanuj swój sukces

Zaczynamy od podjęcia decyzji

Marek Wawrzeńczyk, Dyrektor Sieci Międzynarodowej, laureat prestiżo­wej nagrody Star of the Year, czyli największy sukces w firmie Akuna w roku 2003, doradza, jak rozpocząć współpracę z firmą

Od czego należy za­cząć?
Przede wszystkim od picia ziół. Musimy być przekonani do sku­teczności działania pre­paratu. Kiedy sami od­czujemy, ile korzyści nam i naszym bliskim daje Alveo, będzie­my wiarygodni. Prze­konanie i wiara w pre­parat, to najważniejsze. Czasem zdarza się, że ktoś mówi: „Nie chcę pić ziół, ale mogę je sprzedawać". Taka osoba nie zrobi ka­riery w tej firmie, ponieważ nie chodzi tu o budo­wę sieci sprzedaży tylko o tworzenie rynku konsu­menta, czyli pomagamy ludziom nabywać preparat po jak najniższej cenie.

Co powinniśmy zrobić, aby podjąć współpracę z firmą Akuna?
Zaczyna się od podjęcia decyzji, czy nasze życie zawodowe chcemy związać z tą firmą. Musimy zde­cydować, ile czasu chcemy jej przeznaczyć. Współ­praca z nią daje wspaniałe możliwości. Zwykle zmiana pracy wiąże się z dużym ryzykiem. W tym przypadku na początku może być to dodatkowe za­jęcie, nie musimy rezygnować z naszej stałej pracy. Po 2-3 miesiącach będą już odczuwalne rezultaty na­szej pracy, czyli powinniśmy zarabiać od 2 do 3 tys. zł.

Kiedy warto cały swój czas przeznaczyć na współ­pracę z Akuną?
Współpraca z firmą Akuna pozwala na płynne przejście i swobodę podejmowania decyzji. Swoim współpracownikom doradzam całkowitą zmianę w momencie, kiedy dochody z Akuny dwukrotnie przekraczają nasze wynagrodzenie z innej pracy przez kolejne 6 miesięcy. Wtedy warto się zastanowić, co jest dla nas lepsze.

Ustalimy czas pracy i co dalej?
Pamiętajmy o tym, że czas pracy to niekoniecznie muszą być prezentacje. Wolne chwile przeznacz­my na naukę. Powinniśmy mieć wiedzę na temat tego preparatu, tak by precyzyjnie i przejrzyście wytłu­maczyć zasady jego działania. Osoby, które zdecydu­ją się na picie Alveo, powinny mieć świadomość, jak preparat wpływa na nasz organizm, że należy go sys­tematycznie zażywać i ile czasu potrzeba na dopro­wadzenie organizmu do stanu równowagi. Kolejnym etapem jest zrobienie listy osób, które chcielibyśmy poinformować o działaniu Alveo.

Jak tę listę sporządzić?
Ważne jest, aby z naszą propozycją zwrócić się do osób, które ze względu na stan zdrowia powinny skorzystać z tego preparatu. Musimy sobie uświa­domić, że dysponując nim mamy dużo do zaofero­wania, ale również nie zapominajmy, że nie możemy zbawić świata na siłę. Jeśli ktoś nie chce pić Alveo lub nie wierzy w działanie ziół, to jego problem, nie na­leży go przekonywać. Dlatego proponuję zwracać się do ludzi pozytywnie nastawionych oraz do takich, którzy mają do nas zaufanie.

W jakim miejscu najlepiej umówić spotkanie?
Najlepiej tam, gdzie osoba, z którą się umawiamy, czuje się najbezpieczniej, czyli w jej domu. I pamię­tajmy, tylko spotkania indywidualne, chyba że uma­wiamy się z małżeństwem lub z ludźmi, którzy razem żyją i podejmują wspólne decyzje. Będziemy rozma­wiać o zdrowiu, to bardzo intymny temat, nie każdy chce poruszać go na szerszym forum.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Joanna PawłowskaTagi: , planowanie czasu pracy, sukces w pracy, najlepsze firmy, najlepsze firmy w polsce, biznes miedzynarodowy,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.