Lekarz radzi

Lekarz radzi

Na pytania Czytelników odpowiada lekarz internista Bogusław Dembiński

Alveo przywraca równowagę, wzmac­nia organizm i likwiduje przyczyny wielu chorób. Warto o nim wiedzieć jak najwięcej. Doktor Bogusław Dem­biński odpowie na Państwa pytania.

Moja córka skończyła 12 lat, od 5 lat ma kłopoty z oddychaniem. Lekarze rozpoznali astmę. Dziec­ko bardzo się męczy. Czy Alveo może jej pomóc i jak powinno być dawkowane?
W składzie Alveo jest 12 wyciągów z roślin, które mają oddziaływanie przeciwastmatyczne (m.in. lu­cerna, sadziec, rdest, cynamon, żeń-szeń syberyj­ski). Stosowanie tego preparatu doprowadza w dużej części przypadków do wycofania się alergii, która ma ścisły związek z astmą oskrzelową. Z obserwa­cji wynika, że prawie wszyscy pacjenci z astmą mają zaburzenia jelitowe, nieprawidłowy skład bakterii jelitowych, a co się z tym ściśle wiąże zaburzenia układu odpornościowego. Alveo zaczyna działanie (poprzez będące m.in. w jego składzie aloes, lukrecję, czeremchę) od oczyszczenia naszego układu pokar­mowego, aż po kosmki jelitowe, poprzez usunięcie toksyn z nerek, wątroby, układu krwionośnego i wy­dalenie ich wraz z moczem i potem. To właśnie tok-
syny są przyczyną wielu alergii. Zastosowanie Alveo w dawkach 2 x 20 ml rano i wieczorem jako preparatu podstawowego w terapii doprowadziło m.in. do wy­leczenia 13-letniego chłopca z astmy oskrzelowej.

Jestem w siódmym miesiącu ciąży. Niedawno usły­szałam o preparacie Alveo, chciałabym zacząć kurację już teraz, ale zastanawiam się, czy można to zrobić w trakcie ciąży. Czy może lepiej wstrzy­mać się do porodu?
Okres ciąży jest dla organizmu kobiety bardzo dużym obciążeniem. Rozwijający się płód pobiera od matki wszelkie substancje odżywcze. Jest to szczególny czas, w którym kobieta potrzebuje mikro i makroelemen-tów, witamin, aminokwasów naturalnych w ilościach znacznie większych niż dotychczas. Preparat Alveo zawiera wszystkie te składniki w optymalnym skła­dzie. Alveo powinno być wręcz polecane kobietom w ciąży, a także matkom karmiącym, bo podnosi zdolność organizmu do wytwarzania mleka. Kobiety w okresie ciąży powinny unikać stosowania wszel­kich związków chemicznych.

Mój ojciec choruje na cukrzycę. Jest bardzo ner­wowy, ma kłopoty z wchłanianiem pokarmów. Codziennie przyjmuje insulinę. Czy przed rozpo­częciem kuracji Alveo powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym?
Pański ojciec może poinformować swojego lekarza o rozpoczęciu przyjmowania Alveo. Medycy znają ten preparat. Został on wielokrotnie opisany w cza­sopiśmie „Lekarz Polski", jest promowany przez Fundację „Polskie Sztuczne Serce" prof. Zbigniewa Religi. Alveo znakomicie poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego. Reguluje pracę trzustki, wą­troby, żołądka i jelit. Zioła wchodzące w skład Alveo bardzo korzystnie wpływają na metabolizm tłusz­czów i węglowodanów, przez co regulują poziom glukozy. Wielu pacjentów chorujących na cukrzy­cę mówi o znacznej poprawie swego samopoczucia.
Alveo działa uspokajająco, zapewnia lepsze dotlenie­nie i odżywienie komórek mózgowych. Zapewniają to takie składniki, jak: lucerna, aloes, rdest, żeń-szeń syberyjski, cynamon, miłorząb i inne.

Od 3 tygodni pije Alveo, na początku dobrze się czu­łam, ale od tygodnia obserwuję wyjątkowy spadek formy, zaczęła mnie również pobolewać wątroba. Mam 53 lata, nadciśnie­nie, nadwagę i kłopoty z wątrobą. Ciągle mi to­warzyszą nadmiar pracy i stres. Słyszałam o tym, że organizm się oczysz­cza, ale jak długo to po­trwa?
Preparat Alveo przezna­czony jest do ogólnego stosowania. Prowadzi do aktywnego usuwa­nia zbędnych produktów przemiany materii, innych toksyn metabolicznych i metali ciężkich (działają sadziec, lukrecja, koni­czyna, czeremcha) oraz doprowadza do równo­wagi kwasowo-zasadowej organizmu zdecydowanie zaburzonej u większości ludzi na skutek błędnej diety. W mojej praktyce przy otyłości, nadciśnie­niu, chorobach wątroby (jako zazwyczaj współ­istniejących zespołach chorobowych) stosowanie
Alveo okazało się najlepszym sposobem eliminowa­nia dalszych powikłań wynikających z tych schorzeń. Zdarza się, iż pacjenci zgłaszają dolegliwości związa­ne z osłabieniem, bólami mięśniowymi, wypryskami na skórze itp. Naturalnym efektem działania prepara­tu jest proces eliminacji toksyn z przestrzeni między­komórkowych i międzytkankowych, który prowadzi do pogorszenia się samopoczucia. Jest to okres przej­ściowy. Dyskomfort z tym związany nie powinien w żaden sposób spowodować zaniechania kuracji. W takich przypadkach należy zmniejszyć dawkę pre­paratu np. o połowę, przyjmować go w rozcieńczeniu z wodą. Po tygodniu powinno wrócić się do dawki optymalnej.

Moje dziecko jest uczulone prawie na wszystko. Chcę zacząć podawać mu Alveo, ale zastanawiam
się nad tym, jak go dawkować. Córeczka ma 6 lat, waży 12 kg, boję się, że cała dawka, a nawet pół, to za dużo. Słyszałam, że Alveo można podawać w for­mie szczepionki, roz­cieńczone z wodą. Jak to przygotować?
Zgodnie z istotą działa­nia Alveo nie ma prze­szkód do zastosowania preparatu ze względu na wiek. Dla prawidło­wego rozwoju dziecka od chwili jego urodzenia konieczna jest prawidło­wa podaż mikro- i ma-kroelementów, witamin, aminokwasów i innych składników. Zawiera je właśnie Alveo. Począ­tek życia wymaga naj­lepszych, naturalnych składników podawanych dziecku dla jego roz­woju; również w mleku matki. Alveo jest wyłącz­nie środkiem naturalnym pochodzenia roślinnego, wchłanianym z przewodu pokarmowego. Dziecku bez przeszkód należy podawać dawki adekwatne do jego wieku i wagi - generalnie o połowę mniejsze niż dla dorosłych.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces

Tagi: ziloa dla kobiet w ciazy, matki karmiace, leczenie uczulen, ziola na astme, leki na astme,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.