Zachować najcenniejsze

Zachować najcenniejsze


Z doktorem Sohrabem Khoshbinem o zdrowiu, równowadze i harmonii rozmawia Katarzyna Piotrowska

Co spowodowa­ło, że rozpoczął pan pracę nad powstaniem pre­paratu Alveo?
Od lat leczę lu­dzi. Do mojej kli­niki trafiają osoby z różnego rodzaju schorzeniami. Większość tych chorób jest wyni­kiem zbyt dużej ilości toksyn w organizmie. Ludzie obecnie jedzą żywność przetworzoną. Konserwanty, barwniki, spulchniacze, to wszystko nie pozostaje obojętne dla naszego zdrowia. Osadza się w przewodzie po­karmowym i doprowadza do zanieczyszczenia orga­nizmu. Zalecam moim pacjentom, aby ograniczyli jedzenie chemii spożywczej oraz tłuszczów. Wiem, że prościej jest zjeść frytki i hamburgera na mieście, łatwiej jest przygotować w mikrofalówce szybkie danie, jednak łatwiej nie oznacza zdrowiej. Nasz organizm nadmiernie obciążony chemią spożywczą jest bardzo zanieczyszczony, co często doprowa­dza do powstawania chorób. Na przykład nadmiar tłuszczu osadza się w tętnicach, jest to przyczyną zawałów. Z powodu zjadanych toksyn większość ludzi ma bardzo słabe wątroby, a wątroba jest che­miczną fabryką naszego ciała. Jest bardzo ważna, gdyż wspomaga i chroni serce. Jeśli wątroba jest sła­ba, serce nie może pracować. Obecnie mamy bar­dzo dużo zawałów, również u młodych ludzi. Są one o wiele częstszą przyczyną zgonów niż rak. Aby po­móc swoim pacjentom zacząłem pracę nad Alveo. Miało ono w pierwszej kolejności oczyścić organizm z toksyn.

Alveo nie tylko oczyszcza organizm, ale również wspomaga inne procesy.
Tak, to prawda. Oczyszczenie organizmu to dopie­ro początek. Choć jest to najważniejszy etap. Jednocześnie Alveo odbudowuje system im­munologiczny i naprawia komórki, które są zniszczone. Dostarcza materiału, którego organizm potrzebuje do regeneracji. Alveo codziennie przekazuje do organizmu odpo­wiednią ilość witamin, minerałów i amino­kwasów. To wspomaga procesy regeneracji. Stworzyłem Alveo z myślą o współczesnym społeczeństwie.

Kiedy zaczął pan pracę nad powstaniem tego preparatu?
Pracę rozpocząłem już wiele lat temu. W mojej klinice często podpierałem się w leczeniu ziołami. Podawałem pa­cjentom różne zioła, z czasem zacząłem je mieszać, gdyż wy­korzystałem ich synergiczne działanie. Zioła w odpowied­nim zestawieniu wspomagają swoje działanie i dają lepsze rezultaty. Z czasem powstał preparat Alveo. W jego skład wchodzi 26 ziół, które dopro­wadzają organizm do stanu równowagi.

Alveo likwiduje przyczyny wielu chorób.
Czy były takie przypadki, które pana same­go zaskoczyły?

Codziennie do firmy Akuna napływają nowe in­formacje, na temat pozytyw­nego działania preparatu. Sam podawałem go swoim pacjentom przez ponad 3 lata, zanim został wprowadzony na rynek przez firmę Akuna.
Widziałem, jak ludzie powracają do zdrowia, od­zyskują równowagę. Niedawno dotarła do nas in­formacja z Florydy, że Alveo poprawiło stan zdro­wia nosicieli wirusa HIV. Bardzo się cieszę, choć to mnie nie dziwi, ponieważ Alveo podnosi odpor­ność organizmu. Natomiast już kilkakrotnie mie­liśmy informacje od ludzi, którzy cierpieli na ataki epilepsji. Po przyjmowaniu preparatu ataki ustały, to mnie zaskoczyło.
-
Czy pracuje pan nad ulepszeniem Alveo?
Nie, ta formuła jest zamknięta. Poświęciłem wiele lat badań, aby stworzyć ten preparat, lego działanie jest takie, jak chciałem. Teraz pracuję nad nowymi preparatami, które będą współdziałały z Alveo. Ten preparat oczyszcza i odżywia nasz organizm, przywraca stan rów­nowagi. To potrzebne jest wielu ludziom, którzy żyją we współczesnym społeczeństwie.

Czy tylko toksyny zawarte w chemii spo­żywczej mają wpływ na pogorszenie się na­szego zdrowia?
Nie, to tylko jedna z wielu przyczyn. Cały styl życia współczesnego społeczeństwa ma wpływ na kiepski stan zdrowia. Wsiadamy rano do samochodu, jedziemy do biura, siedzimy tam 8 albo 12 godzin, zjadamy w pośpiechu kanapkę, wraca­my do domu i spędzamy czas przed telewizorem. Nikt w ta­kich warunkach nie pozostanie długo zdrowy. Ludzie zaczyna­ją się martwić o swoje zdrowie, kiedy są bardzo schorowani, a to już stanowczo za późno.

Ale jak zapobiegać choro­bom?
To proste. Należy zmienić styl życia. Wcale nie trzeba dużo, tylko powoli, małymi krocz­kami. Ważne jest, aby chociaż pół godziny dziennie przezna­czyć na ruch. Spacer z psem lub ćwiczenia. Musimy dbać o nasz
organizm, pomóc mu zachować zdrowie. To dla naszego dobra.
Ale nie każdy to rozumie...
Problem polega na tym, że nie wszyscy mają świado­mość, jak funkcjonuje nasz organizm. Mamy w nim trzy podstawowe cykle. Pierwszy zaczyna się od go­dziny 4 rano i trwa do południa, to cykl oczyszczania. W tym czasie nasz organizm usuwa z organizmu po­zostałości przemiany materii i toksyny. Powinniśmy wspomóc ten proces i na śniadanie zjadać tylko świe­że warzywa i owoce. Ponieważ zawierają one sporą ilość własnych enzymów, nie obciążają naszego or­ganizmu. Zapas energii w tym czasie organizm może przeznaczyć na procesy samoleczenia. Ludzie jedzą na śniadanie szynkę, chleb, jajka i dżem, strawienie tych produktów pochłania masę energii i wprowadza zakłócenia w naturalnych cyklach organizmu. Drugi cykl zaczyna się o 12 trwa do 20. W tym czasie or­ganizm nastawiony jest na przyjmowanie pokarmów. W ciągu tych 8 godzin możemy zjeść obiad i kolację. Trzeci cykl trwa od godziny 20 do 4 rano, to cykl ab­sorpcyjny. Jelita wchłaniają wszystkie składniki po­żywienia i rozprowadzają je po ciele. To czas, kiedy śpimy, ale organizm mimo to bardzo aktywnie pra­cuje. Jeśli zachowamy równowagę w cyklach, będzie­my zdrowi.

Ale mało kto przestrzega tych zasad.
Tak, dlatego właśnie stworzyłem Alveo. Nasze scho­rowane społeczeństwo potrzebuje wsparcia.

Ale Alveo nie jest przeznaczone tylko dla cho­rych?
Nie, absolutnie. Ten preparat jest przeznaczony dla każdego, kto chce zadbać o zdrowie. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pewne rzeczy można przewidzieć. Jeśli ktoś w wieku 30 lat ma osłabione serce i nic z tym nie zrobi, to za 10 lat będzie miał chore serce. Codziennie dostarczamy do naszego organizmu konserwanty i toksyny, żyjemy w stresie i ciągłym biegu, to nie jest naturalne. Alveo poma­ga oczyścić i wzmocnić organizm. Pomaga zachować równowagę w czasach, w których ta równowaga co­dziennie ulega zachwianiu.

Czyli można powiedzieć, że jest to preparat na miarę naszych czasów?
Ten preparat powstał z potrzeby naszych czasów, aby zachować to, co najcenniejsze - zdrowie!
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces

Tagi: , zachowac zdrowie, cudowne preparaty, idealna kompozycja ziol, porady lekarzy, porady doktorow,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.