Korzystamy z pomocy innych

Korzystamy z pomocy innych


Zaczynamy od listy

Marek Wawrzeńczyk, Dyrektor Sieci Międzynarodowej, laureat prestiżo­wej nagrody Star of the Year, czyli osoba, która osiągnęła największy sukces w firmie Akuna w roku 2003, doradza, jak efektywnie współpraco­wać z firmą.

Nasi konsumenci piją Alveo, widzą pozytyw­ne rezultaty i zaczynają rozważać możliwość współpracy z firmą Akuna. Od czego po­winniśmy ją zacząć?
Najważniejsze jest to, że każdy, kto chce podjąć współpracę z fir­mą, powinien zacząć od picia Alveo. Bez
wewnętrznego przekonania, że ten preparat dzia­ła, nie ma szans na efektywną pracę. Następnym krokiem jest przygotowanie listy osób, do których chcemy się zwrócić z informacją o preparacie. Na tej liście powinno znaleźć się ok. 100 nazwisk. Następ­nie wspólnie z naszym sponsorem będziemy ją ana­lizowali.

Dlaczego wspólnie, przecież każdy zna swoich zna­jomych najlepiej?
Na pewno tak, ale ktoś, kto dopiero zaczyna, nie ma wyczucia, do jakich osób powinien zwrócić się w pierwszej kolejności. Jeżeli skorzystamy z pomocy osoby bardziej doświadczonej, unikniemy wielu błę­dów i rozczarowań.

Według jakich kryteriów powinniśmy wybrać te osoby?
W dokonaniu wyboru pomoże nam właśnie obec­ność osoby bardziej doświadczonej. Możemy też wesprzeć się pytaniami pomocniczymi, to one uzmy­sławiają nam, kim są ludzie, do których chcemy się zgłosić. Np.: Czy ta osoba ma do nas zaufanie? Czy jest to człowiek otwarty na nowości i czy potrafi słuchać? Czy jest pozytywnie nastawiony do życia? Czy nie boi się pracy? Bo jaką szansę na sukces ma
osoba, która choć jest otwarta i pozytywna, nie lubi pracować? Jakie jest nastawienie jej partnera życio­wego? Czasem zdarza się, że np. kobieta chce działać, jest otwarta, a chorobliwie zazdrosny mąż ograni­cza ją w pracy. Możemy pisać sobie plusy i minusy na kartce. Na przykład: jeśli dana osoba ma do nas zaufanie, stawiamy plus. Czy jest to człowiek przed­siębiorczy? Jeśli nie otrzymuje minus. I tak po ko­lei. Od razu widać, do kogo powinniśmy się zwrócić w pierwszej kolejności.

Ile takich osób powinniśmy wybrać z listy?
Generalnie preferuję pracę z trzema osobami. Oczy­wiście może być wielu konsumentów, którzy korzystają z dobrodziejstw preparatu i polecają zioła innym, dzię­ki temu mają Alveo taniej. Biznes jednak powinniśmy budować z tymi, którzy chcą zająć się profesjonalnie współpracą z naszą firmą.

Jak ich rozpoznać?
Gdy ktoś zaczyna pić zioła, widzi efekty i jest zainte­resowany współpracą z firmą, zadaję mu podstawowe pytanie: jaki sukces chcesz osiągnąć? Jeśli odpowia­da, że może się tym zajmować od czasu do czasu, sza­nuję jego decyzję. Jeżeli zaś mówi, że chce się skupić na współpracy z Akuną, przedstawiam mu swój system pracy, czyli spotkanie, spotkanie, spotkanie... W przy­padku jego akceptacji ustalamy czas pracy i działamy.

Jednak nie każdy od razu znajduje tych właściwych ludzi.
Tak naprawdę zaczynamy od znalezienia trzech wła­ściwych osób. Jednym udaje się to od razu, inni mu­szą trochę poczekać, ale tacy ludzie pojawiają się prę­dzej czy później. Trzeba ich szukać, ale we właściwy sposób. I nie tracić czasu na tych, którzy nie podjęli decyzji. Niedawno rozmawiałem z kimś ze struktur i powiedział mi, że postawił sobie za punkt honoru przekonanie wszystkich, którzy są najbardziej oporni. Ale pytam: po co? Przecież to nie ma sensu, szkoda czasu. Lepiej pracować z ludźmi, którzy są otwarci, po­zytywni i naprawdę chcą działać.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Joanna Pawłowska
Tagi: , porady biznesowe, jak zrobic dobry biznes, jak zarobic pieniadze, dochodowe interesy,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.