Alveo przywraca równowagę

Alveo przywraca równowagę

zdrowy styl życia

Codzienna troska o zdrowie
Alveo przywraca równowagę
Rozmowa z dr. Jaromirem Bertlikiem o zdrowiu, profilaktyce i harmonii w organizmie
Współczesna medycyna bardzo szybko się rozwija, dysponuje coraz większymi możli­wościami, a mimo to

liczba chorych wzra­sta. Czym spowodowana jest taka sytuacja?
Na pogorszenie zdrowotnej kondycji naszego społe­czeństwa wpływa styl życia. Zbyt duże tempo, chemia spożywcza, brak czasu na relaks. Produkty, które zja­damy, są teraz gorszej jakości niż przykładowo 50 lat temu, coraz więcej ludzi dostaje np. alergie na mle­ko i produkty mleczne. To dlatego, że w przemyśle spożywczym i rolnictwie używa się antybiotyków, hormonów i różnego rodzaju chemikaliów. Ludzie w pożywieniu przyjmują bardzo dużo toksyn. Orga­nizm nie może sobie z nimi poradzić. To jest przyczy­ną powstawania wielu chorób.

Jaki wpływ na stan zdrowia ma nasza psychika?
Bardzo duży, ponieważ psychika wpływa na che­mię mózgu, który z kolei oddziałuje na nasze zdrowie. Często z powodu stresu dochodzi do braku równo­wagi w chemicznej gospodarce naszego organizmu, a to pociąga za sobą poważne konsekwencje. Musi­my koniecznie znaleźć czas na higienę psychiczną, na zdrowy tryb życia i relaks.

W jaki sposób Alveo oddziałuje na centralny układ nerwowy?
Jednym z głównych celów Alveo jest oczyszczenie organizmu, zwłaszcza wątroby i układu trawienne­go. Wątroba to swojego rodzaju system filtracyjny, razem z płucami i nerkami wychwytuje toksyny i je usuwa. Kiedy w organizmie jest mniej toksyn, łącznie z centralnym układem nerwowym, jest on czystszy i lepiej funkcjonuje. Wpływa to dodatnio na przestrzenie międzykomórkowe, są one lepiej do­tlenione. Poprawia się również metabolizm tlenu, wodoru, minerałów i wszystkich innych substancji.
Dzięki temu człowiek lepiej się czuje, bo cały orga­nizm jest właściwie dotleniony i dożywiony.

Jak Alveo poprawia proces homeostazy?
Homeostaza to stabilna równowaga reakcji che­micznych w organizmie. Komórki muszą jak najle­piej wykorzystywać dostarczane składniki odżyw­cze, wówczas dobrze funkcjonują. Ale jeśli brakuje jakiegoś elementu, np. potasu, magnezu czy sodu, pojawiają się problemy. Komórki akumulują go we­wnątrz siebie, a my czujemy się źle jakbyśmy byli spuchnięci. Jeśli natomiast jakiś składnik ucieka z komórek, zaczynamy się jakby kurczyć, co ma ne­gatywny wpływ na nasze zdrowie. Trzeba utrzymać organizm w stabilnym stanie. Głównym zadaniem Alveo jest oczyszczenie przestrzeni międzykomór­kowych ze wszystkich niepotrzebnych składników i utrzymanie optymalnego dopływu odżywczych substancji do komórek.

Skąd biorą się alergie?
Alergia to zaburzenie w układzie immu­nologicznym i jest ona uzewnętrznieniem problemów zdrowotnych. Głównym celem stosowania Alveo jest oczyszczenie układu trawiennego. Obrazowo można go porównać do rur w bu­dynku, które używane przez wiele lat brudzą się i wszystko, co przez nie przepływa, nawet jeśli jest czy­ste, pozostawia mały osad, zwę­żający coraz bardziej ich średnicę. Substancje odżywcze są dostarczane do organizmu poprzez jelita. Jeśli powstają w nich osady, składniki te nie przedostają się do organizmu i wówczas wszystkie układy, łącz­nie z immunologicznym, zaczynają szwankować. Mogą pojawić się problemy przy wytwarzaniu specjalnych białek, immunoglobulin i stajemy się wrażliwi na poszczególne elementy pożywienia albo takie czynniki, jak np. kurz, trawa czy sierść. Immuglobułiny produkowa­ne są w części jelita cienkiego. Jeśli w tym obszarze gromadzą się toksyny, to transport immunoglobu-lin do całego organizmu staje się niemożliwy. Alveo jest bardzo dobrym, łagodnym środkiem oczyszcza­jącym go z tych toksyn.

Często ludzie kupują preparat schorowanym ro­dzicom. Tymczasem prowadzą podobny tryb życia i nie zdają sobie sprawy, że mogą również zachoro­wać. Czy Alveo może temu zapobiec?
Tak bywa, że pomagamy innym, ale zapominamy, aby przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie. Lepiej zapobiegać chorobom, niż czekać, aż konieczna będzie interwencja lekarza. Należy zrozumieć, że na co dzień wdychamy i wchłaniamy z pożywieniem coraz wię­cej toksyn. Jeśli wątroba i nerki nie mogą sobie z ni­mi poradzić, kumulują się one w organizmie, krążą we krwi i spowalniają jego procesy życiowe. Rozwi­jamy się do około dwudziestego piątego roku życia, a potem zaczynamy się starzeć, tak więc funkcje organizmu stają się coraz wolniejsze. Dlatego coraz więcej ludzi ma problemy ze zdrowiem. Jeśli zawcza­su nie zaczniemy o siebie dbać, nie powinniśmy się dziwić, że w wieku 50 lat zaczniemy chorować.
Czy przyjmowanie Alveo nie koliduje z te­rapią lekową? Pijąc Alveo nie należy odstawiać zaleconych wcześniej leków. Jednak po 2-4 miesiącach, kiedy samopo­czucie, stan zdrowia i wyniki badań się poprawiają, należy skonsultować z leka­rzem ilość przyjmowanych lekarstw. Je­dynymi przeciwwskazaniami do picia Alveo są sesje chemioterapeutyczne w leczeniu chorób nowotworowych. Ta terapia wpływa na układ immuno­logiczny. Powstałoby więc błędne koło: z jednej strony wzmacnianie, a z drugiej osłabianie. Kolejnym przeciwwska­zaniem jest picie Alveo bezpośrednio po zabiegu transplantacji organów. Na­tomiast w innych przypadkach możemy pić Alveo, zwłaszcza że poprzez zwiększenie powierzchni wchłaniania w organizmie preparat wspomaga działanie leków.
zródło-czasopismo:zdrowie i sukces Katarzyna Piotrowska


Tagi: , jak sie troszczyc o zdrowie, jak byc zdrowym caly rok, zdrowie na codzien, harmonia w organizmie,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.