Anatomia - jelito cienkie

Anatomia - jelito cienkie

Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego, ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Początek i koniec zamknięte są zastawkami - u góry
zastawką odźwiernika , u dołu zastawką okrężnicy.

Dominika i Wojciech Młodniccy

Pierwsza z nich nie pozwala na cofanie się miazgi pokarmowej do żołądka, druga nie przepuszcza treści z okrężnicy (jelita grubego) z powrotem do jelita cienkiego. Czynności jelita cienkiego:
- poddawanie miazgi pokarmowej trawieniu
- przeprowadzanie przez ściany jelita strawionych pokarmów tzw. wchłanianie
- przesuwanie pozostałej treści do kolejnych części układu trawiennego
Długość jelita cienkiego zmienia się osobniczo w zależności od wieku i stanu napięcia błony mięśniowej i wynosi około 5 m, a czasem nawet do 6 m. Światło jelita zwęża się stopniowo od żołądka ku zastawce okrężnicy z 4-5 cm do 2,5-3 cm. Jelito cienkie dzielimy na:
 dwunastnicę
 jelito czcze
 jelito kręte
Dwunastnica:
Ma długość 25-30 cm, stanowi początkowy odcinek jelita cienkiego. Początek dwunastnicy łączy się z odźwiernikiem żołądka, natomiast koniec przechodzi w jelito czcze. Dwunastnica ma kształt podkowy. Ściana tego narządu zbudowana jest według zasad charakterystycznych dla całego przewodu pokarmowego, a mianowicie od wewnątrz z błony śluzowej z tkanką podśluzową, z błony mięśniowej i otaczającej błony surowiczej na zewnątrz. Błona śluzowa na początku dwunastnicy jest prawie gładka, tworzy wysokie i gęsto ułożone fałdy okrężne oraz liczne drobne wyniosłości zwane kosmkami jelitowymi. Między kosmkami jelitowymi mieszczą się ujścia gruczołów jelitowych. W części środkowej dwunastnicy błona śluzowa tworzy wyniosłość tzw. brodawkę dwunastniczą większą. Na niej znajdują się ujścia przewodu trzustkowego i przewodu żółciowego wspólnego. Jest to bardzo i ważna struktura, gdyż przewodem trzustkowym doprowadzany jest sok trzustkowy z enzymami, a przewodem wspólnym żółć z wątroby i pęcherzyka żółciowego.
Błona mięśniowa ma dwie warstwy: podłużną i okrężną. Błona surowicza jest dosyć skąpa i okrywa tylko początek dwunastnicy, a dalsze jej odcinki są pokryte otrzewną.

Jelito czcze i jelito kręte:
Za dwunastnicą jelito przechodzi w kolejne odcinki: jelito czcze i jelito kręte. Oba
|jelita nie są od siebie wyraźnie odgraniczone i mają wiele cech wspólnych. Zazwyczaj przyjmuje się, że dwie piąte górnej części jelita cienkiego stanowi jelito czcze, a pozostałą część - jelito kręte. Ściana jelita czczego i krętego, tak samo jak w dwunastnicy, składa się z trzech warstw: błony surowiczej od zewnątrz, błony mięśniowej i śluzowej z tkanką podśluzową.
1. Błona surowicza jest częścią otrzewnej i nie różni się budową od analogicznej błony innych narządów. Jest ona silnie unaczyniona.
2. Błona mięśniowa składa się z cieńszej zewnętrznej warstwy podłużnej i grubszej wewnętrznej warstwy okrężnej, które całkowicie obejmują cewę jelitową. Warstwa okrężna tworzy pierścieniowate pęczki, które dachówkowato zachodzą na siebie.

Tagi: zdrowie jelito dwunastnica,jelito czcze alveo
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.