Fenomen wody

Fenomen wodyTo najbardziej tajemnicza substancja w Kosmosie


Woda stanowi większość naszego organizmu. Powinniśmy zadbać, by mieć kontakt tylko z czystą i wartościową wodą.


Hipokrates, ojciec medycyny, powiedział: .Nie możemy pojąć prawdy o organizmie człowieka, bez wiedzy o całości wszechrzeczy" Tym samym poznanie ciała, będącego elementem określonej struktury, jest możliwe przede wszystkim przez poznanie całości owej struktury. Przykładowo: energia Słońca przenoszona jest na organizmy ludzi za pośrednictwem składników powietrza, gleby, wody i łańcucha żywieniowego człowieka, a w następnej kolejności przez przewód pokarmowy. Tak samo rzecz ma się z energią Księżyca. która jest przenoszona głównie przez wodę Woda to najbardziej tajemnicza substancją w Kosmosie. Jest tak powszechna, że niemal nie zdajemy sobie sprawy z tej obecności. mimo ze otacza nas ze wszystkich stron. Jest nad nami (chmury), pod nami (wody gruntowe, pokłady geotermiczne, podziemne rzeki, jeziora i strumienie). przed nami (stawy, rzeki, morza, oceany). Ziemski glob składa się w 3/4 z wody. Takie same proporcje występują w człowieku To najbardziej tajemnicza substancja całego naszego systemu planetarnego. W biologii uważa się ją za nośnik życia, ponieważ wszystkie reakcje związane z życiem zachodzą w środowisku wodnym. Dla laika jest to zwyczajne H20. Dla fizyka jest to nierozdzielna mieszanina trzech składników.
Próba ich rozdzielenia skazana jest z góry na niepowodzenie. Nikt nie potrafi wyjaśnić tak podstawowej sprawy, jak owa troistość wody, jak również, dlaczego jedna na ok. 50 milionów cząstek wody jest rozszczepialna. Najmniej zbadana jest właśnie woda. a marzą nam się loty w Kosmos. w celu poszukiwania wody na Księżycu.
Pełny obrót naszego satelity wokół Ziemi trwa miesiąc gwiazdowy, tj. 27,32 dnia. Czas, w którym życie rozwinie się w łonie matki (w wodach płodowych), począwszy od zapłodnienia, aż do porodu - wynosi średnio 10 miesięcy gwiazdowych, czyli 273 dni.
Cykl menstruacyjny kobiet sprzęgnięty jest z rzeczywistym rytmem astronomicznym, czyli trwa 27,32 dnia. Występuje przedziwna zgodność tego rytmu z wartością zera absolutnego. które wynosi 73,2°C Dziwna też jest zgodność toku ziemskiego, trwającego ok. 365,25 dnia z temperaturą ciała człowieka. wynoszącą 36.6°C. Co trzy lata musimy dodać jeden dzień, a co czterysta lat musimy wyrównać rachunek, dodając kolejny. Kiedy dodamy 1 stopień Celsjusza do normalnej temperatury człowieka, otrzymamy 37,5°C. Jest to temperatura naszego wnętrza. I tylko w tej temperaturze woda ma najmniejsze ciepło właściwe i maksimum możliwości strukturalnych, z powodu niezliczonej liczby kombinacji. im bardziej podgrzewa się wodę. tym jej zdolność przekazywania informacji maleje, a jej pamięć zostaje częściowo wymazana. Dziwne jest to. że postać płynna wody składa się z dwóch gazów i właściwie jest to supercząsteczka, bo każda molekuła wody połączona jest z czterema molekułami, a każda z nich z następnymi czterema itd. Wszystkie ogromne cząsteczki wody składają się z czterystu mniejszych. Mają one budowę siatki, z powodu dwubiegunowości i wynikających z lego wiązań wodorowych Ponieważ tworzą ogromną cząsteczkę, tylko dlatego rozwinęło się życie na Ziemi. Zimą podziwiamy płatki śniegu, czy kwiaty mrozu na szybie, dzięki siatkowej strukturze wody. Kiedy lód się topi i woda staje się cieplejsza, niektóre z tych dlugołańcuchowych cząstek wody rozpadają się na mniejsze. Życie na Ziemi to wspólnota trzech form: roślin, zwierząt i ludzi. Rośliny wytwarzają trzy substancje odżywcze, którymi odżywiają się zwierzęta i ludzie. Są to: cukier, tłuszcz i białko Z tych trzech podstawowych składników roślina wytwarza przez reakcje chemiczne wszystkie inne substancje. Aby wyprodukować cukier, tłuszcz i białko - rozkłada wodę na tlen i wodór. Człowiek i zwierzęta w przemianie materii spalają związki węgla z tlenem i wodorem, co w rezultacie daje znowu wodę. I ten obieg utrzymywany jest w ciągłym ruchu. Wracamy znów do Księżyca. bo to ciało ma wpływ na wodę na Ziemi i wszystkie substancje płynne zawierające wodę. Gdyby go nie było, niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Nie byłoby przypływów i odpływów w oceanach, a wszystkie wody byłyby tylko wielkim bajorem. Te zadziwiające rytmy Księżyca odczuwamy na sobie. Na przykład, około godziny 11 rano odczuwamy nieznaczny fizjologiczny wzrost ciśnienia krwi, który nie ma nic wspólnego z chorobą nadciśnieniową. Dotyczy to osób zdrowych. Natomiast u chorych, ataki serca, zakrzepy, wylewy krwi do mózgu, występują najczęściej od rana do godziny 12. Najłatwiej oddycha nam się w południe, a najtrudniej w nocy. stąd częstsze nocne ataki u astmatyków. Wieczorem może nastąpić fizjologiczny, nieznaczny wzrost temperatury ciała, który nie świadczy jeszcze o chorobie. Natomiast poranne podwyższenie temperatury powinno nas zaniepokoić. Stany depresyjne nasilają się o świcie, ponieważ przypływy i odpływy następują średnio w odstępach dwunastogodzinnych. Podobne fale przypływów i odpływów tworzą się w środowiskach płynnych u wszystkich organizmów żywych. To przez wodę, która jest nośnikiem informacji, toczą się wszystkie procesy na Ziemi i w nas. Dlatego tak powinniśmy dbać o czystość tej zewnętrznej, bo dostarczona do organizmu, uruchamia różne proces wewnętrzne. W dzisiejszych czasach najczęściej bywa ona bardzo zanieczyszczona, zawiera w sobie wysokie ilości azotanów i azotynów, które są prekursorami nitrozoamin, szczególnie groźnych czynników rakotwórczych. Natomiast Hunzowie mają najlepszą wodę na świecie, ponieważ zawiera wszystkie dobre składniki, jakie powinny się w niej znajdować, nie mając jednocześnie żadnych szkodliwych substancji. Woda, którą piją ze strumieni. zawiera szczególnie dużo srebra w jonowej i koloidalnej postaci. Srebro oczyszcza wodę, wzmacnia odporność organizmu, jest w tej formie bezpieczne dla zdrowia, działa przeciwzapalnie. wspomaga rozwój komórek, niszczy grzyby i pleśnie, zabija ok. 650 patogenów, działa jak antybiotyk. W Europie przez ostatnie 100 lat poziom srebra w glebie obniżył się aż o 85%! Chlorowana i fluorowana „kranówka" przyczynia się do raka jelita, białaczki, anemii. zaburzeń akcji serca, różnego rodzaju dermatoz. marskości wątroby, nieżytu żołądka oraz przeróżnych nowotworów układu moczowo-płciowego. Arsen i DDT zawarte w wodzie z kranu. powodują raka wątroby. nerek. Detergenty  raka kory nadnerczy. Aluminium przyczynia się do choroby Alzheimera. W ten sposób rzekome dobrodziejstwa cywilizacji powodują degenerację całego środowiska zewnętrznego, co ma kolosalny wpływ na środowisko wewnętrzne człowieka. Skoro woda stanowi większość naszego organizmu, powinniśmy zadbać, by mieć kontakt tylko z czystą i wartościową wodą.

Tagi: zdrowie woda alergia rak kory nadnerczy
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.