Suplement prozdrowotny - Alveo

Suplement prozdrowotny - Alveo
Alveo wspomaga proces metabolizmu, wzmacnia układ odpornościowy i jest nietoksyczne -takie są wyniki badań nad preparatem, przeprowadzonych przez prof. dr. hab. Jerzego Lutomskiego z Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu.


Według pracowników naukowych instytutu, z załączonej dokumentacji i szerokiej bazy opublikowanych danych biologicznych na temat komponentów występujących w preparacie Alveo-Drink wynika, że spełniają one założenia prozdrowotne (wzmacniające) dodatku dietetycznego. Preparat wzbogaca dietę, wpływa tonizująco na przemianę metaboliczną tłuszczu oraz wzmacnia układ odpornościowy. Kolejny wniosek, który znalazł się w opracowaniu, to informacja, że Alveo jako środek dietetyczny nie wywołuje efektów ubocznych i można je bezpiecznie przyjmować 1 do 2 razy dziennie (dawka dzienna 28 do 56 ml płynu) jako uzupełnienie codziennego pożywienia. Naukowcy uznali również, że stosowane przez producenta Alveo-Drink składniki ziołowe podlegają standaryzacji chemicznej, co oznacza, że każdy preparat zawiera taką samą wyrównaną zawartość surowca i gwarancję niezmieniającej się potencji biologicznej. Zaletą standaryzowanych surowców są stałe proporcje między dozą dziennego spożycia a aktywnością biologiczną. W opracowaniu czytamy także, iż preparat zawiera bezpieczne ilości prozdrowotnych wyciągów ziołowych w wielkościach poniżej progowych dawek terapeutycznych. Brak jest też przeciwwskazań do rejestracji preparatu na rynku polskim.

Sprzyja odporności
Zdaniem poznańskich naukowców, większość wymienionych w składzie Alveo surowców stanowią mniej lub bardziej popularne zioła o zweryfikowanym działaniu biologicznym, sprzyjającym metabolizmowi i odporności immunologicznej organizmu. Wiele z wymienionych surowców wchodzi w skład preparatów tonizujących, dostępnych na rynku europejskim od początku ubiegłego stulecia. Służą one przede wszystkim profilaktyce chorób i zapobieganiu niedoborom niezbędnych składników odżywczych. Zaleca się ich stosowanie dla przywrócenia równowagi fizjologicznej, czyli homeostazy organizmu. W opracowaniu czytamy, że ocena skuteczności i bezpieczeństwa tego typu preparatów opiera się na tradycyjnym i udokumentowanym doświadczeniu, wykorzystywanym jako materiał poznawczy (Helmstaedter: „Zur traditionellen Anwendung von Tonika", Intern. Kongress fur Geschichte der Pharmazie, Heidelberg 1993). W tym przypadku ocena właściwości biologicznych surowców dopuszcza odwołanie się do treści monografii poszczególnych roślin opublikowanych w farmakopeach lub w niemieckich dziennikach urzędowych (Banz.), a także w kompendium pt. „Rośliny lecznicze w fitoterapii" (Wydawnictwo: IRiPZ Poznań 2000).

Typowy suplement
Wyniki badań potwierdziły, że zawarte w dietetycznym środku ilości wyciągów roślinnych powodują, iż wysokość dawki dziennej leży poniżej granicy terapeutycznej i nie niesie ryzyka związanego z konsumpcją preparatu Alveo. Ilości spożywanych wyciągów w większości mieszczą się w granicach niskich stężeń, mających wpływ profilaktyczny na organizm ludzki. Mamy, zatem do czynienia z typowym suplementem spożywczym o właściwościach prozdrowotnych i adaptogennych. Naukowcy podkreślają fakt, że stosowane w produkcji zioła są standaryzowane na wiodące substancje biologicznie czynne, co oznacza, że każdy preparat Alveo zawiera taką samą i niezmieniającą się ilość surowca o potencjalnej wyrównanej aktywności biologicznej.

Atveo to ekstrakt 26 ziół
Preparat składa się z: liści lucerny (Medicago sativa), liści aloesu (Aloe vera), ziela skrzypu {Equisetum hyemale), kwiatów lawendy (Lavaendula officinalis), części nadziemnej męczennicy cielistej (Passiflora incarnata), korzeni żeń-szenia koreańskiego (Panax g/nsengJ, korzeni żeńszenia syberyjskiegofE/eufherococcus senf/cosuśJ, owoców dzikiej róży (Rosa canina), korzeni lukrecji {Glycyrńhiza glabra), kwiatów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense), części nadziemnej drapacza lekarskiego (Cnicus bendictus), nasion kopru włoskiego (Foeniculum wlgare), wodorostów chrząscicy kędzierzawej (Chon-drus cńspus), korzeni gorczycy żółtej (Gentia-na lutea), plechy morszczynu pęcherzykowa. tego {Fucus vesiculosus), części nadziemnej krwawnika pospolitego (Achilles millefolium), części nadziemnej sadźca przerosniętego (Eupatońum perfoliatum), kory ciernioplątu guarany (Paullinia cupana), kory czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina), korzeni rdestu wielokwiatowego (Polygonum multiflorum), owoców pieprzowca owocowego (Caps/cum frutescens), kory drzewa cynamonowego (Cinnamonum spp.), owoców kardamonu malabarskiegofE/effaria cardamonum), ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgańs), liści miłorzębu dwuklapowego (Girikgo biloba), liści wąkrotyf Centelca asiatica)

Wyciągi ziołowe
Poznańscy naukowcy uznali, że sposób otrzymywania ekstraktów nie budzi zastrzeżeń od strony technologicznej. Wyciągi ziołowe zaś są ekstrahowane na gorąco. Surowiec traktuje się wodą i gliceryną (w stos. 65: 35 cz.), macerując przez 3 do 4 dni. Po otwarciu opakowania konieczne jest dalsze przechowywanie butelek w lodówce. Zastosowana metoda eliminuje ekstrakcję olejków. Olejek eteryczny jest produktem lotnym, z którego ekstrakt jest wyciągany ze świeżego lub suszonego materiału roślinnego za pomocą destylacji z parą wodną. Z wykonanych badań wynika, iż efekt biologiczny surowców olejkowych został wyraźnie ograniczony.
Alveo nietoksyczne.
W opracowaniu instytutu czytamy, że surowce ziołowe, jak i ich wyciągi zawarte w produkcie finalnym są praktycznie pozbawione działania toksycznego i dopuszczone do obrotu w kraju producenta, to jest w Kanadzie. Znajdują się też w handlu artykułów spożywczych niektórych krajów europejskich. Załączony certyfikat natomiast potwierdza nieobecność środków barwiących oraz azotanów i azotynów. Kontrola pozostałości pestycydów w surowcach, wykonywana przez niezależne laboratorium Maxxam Anałytics Inc. akredytowane przy rządzie Kanady dla oceny żywności specyficznej, jest pozytywna. Podobnie parametry fizykochemiczne preparatu finalnego w zakresie dopuszczalnej zawartości metali szkodliwych dla zdrowia i wymagań mikrobiologicznych nie budzą uwag. Skażenia mikrobiologiczne są z reguły nieobecne, a liczba gronkowców w 1 ml mieści się w przedziale określonym przez Polską Normę PN-A-86034:1993. Proces wytwarzania produktu Alveo-Drink jest ściśle kontrolowany i regularnie monitorowany. Zgłoszony do rejestru preparat dietetyczny Alveo odpowiada wymaganiom określonym Zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tagi: alveo zdrowie rownowaga harmonia
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.