Anatomia - system naczyń krwionośnych

Anatomia - system naczyń krwionośnych
System naczyń krwionośnych przenosi krew do każdej niemal części ciała i z powrotem do serca. Jedynie niektóre obszary jak np. rogówka oka, szkliwo zębów, a także włosy i paznokcie są pozbawione naczyń krwionośnych.


Arteriografia
Arteriografia należy do najdokładniejszych metod badania tętnic. Środek cieniujący podaje się do światła naczyń, nakłuwając tętnicę przez skórę. Środek cieniujący wstrzykiwany jest bardzo szybko i wówczas wykonuje się serię zdjęć, na których uwidacznia się sieć naczyń krwionośnych. W przypadku zmian chorobowych, np. miażdżycy, zarys ściany naczynia będzie nieregularny, będą występować przewężenia. naczynia mają kręty przebieg. W przypadku zatoru można dokładnie określić miejsca zamknięcia naczynia.

Co to są tętnice?
Tętnice są giętkimi rurkami różnej średnicy i długości, w których płynie krew tętnicza od serca do różnych narządów i tkanek ustroju. W swoim przebiegu tętnice rozgałęziają się i zwężają, aż do przekształcenia się w najmniejsze naczynia - włośniczki. Tętnice przenoszą krew wzbogaconą w tlen i substancje odżywcze od serca do wszystkich narządów i tkanek.

Co to są żyły?
Żyły są kanałami, którymi krew powraca z wszystkich części ciała do serca. Żyły obecne są w całym ustroju, a ich średnica jest różna w zależności od ich umiejscowienia i odległości od serca. Dlatego najbardziej oddalone od serca żyły mają najmniejszą średnicę i łączą się kolejno z innymi żyłami o większej średnicy, aż do utworzenia dużych pni żylnych. Żyły stanowią kanały, których zadaniem jest doprowadzenie krwi zawierającej CO? do płuc.

Podobieństwa i różnice
Tętnice i żyły są bardzo podobnie zbudowane, składają się z trzech warstw: błony wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej (przydanka). W warstwie środkowej występuje mięśniówka i ło ona tworzy istotną różnicę między tętnicą a żyłą, mianowicie w tętnicach mięśniówka jest grubsza i elastyczna dzięki temu umożliwia im umiarkowane rozciąganie się i utrzymanie wysokiego ciśnienia. Ściany żył są mniej elastyczne. ale cieńsze i z tego powodu są bardziej rozciągliwe i stanowią swego rodzaju zbiornik krwi, bo aż 70% krwi 2najduje się w żyłach. W żyłach jest mniejsze ciśnienie niż w tętnicach i aby zapobiec cofaniu się krwi natura wyposażyła te naczynia w zastawki, które chronią przed powrotem krwi. Dzięki zastawkom żylnym krew płynie tylko w jednym kierunku. Wiele żyl i tętnic przebiega przez mięśnie. Ponieważ ciśnienie krwi w niektórych żyłach jest niskie, skurcze mięśni przyczyniają się do poprawy krążenia krwi w tych naczyniach.

Jakie wartości powinno mieć ciśnienie?
Najprościej możemy określić jakie powinno być ciśnienie skurczowe dodając do wartości 100 wiek człowieka. Ciśnienie skurczowe noworodka wynosi przeciętnie około 40 mm Hg. Ola osób starszych górna granica normy ciśnienia skurczowego wynosi 150 mm Hg. Wartości ciśnienia rozkurczowego nie powinny przekraczać 90 mm Hg. Za nadciśnienie należy uznać wartości przekraczające 160 mm Hg ciśnienia skurczowego i 95 mm Hg ciśnienia rozkurczowego. I tak np. osoba 20-lotnia powinna mieć ciśnienie około 120/80 mm Hq.

Ciśnienie tętnicze i żylne krwi
Krew w naczyniach krwionośnych znajduje się stale pod pewnym ciśnieniem. Utrzymywane jest ono dzięki wyrzuceniu krwi do tętnic w czasie skurczu komór i sprężystości ściany naczyń. Ciśnienie panujące w tętnicach 10 ciśnienie tętnicze, a w naczyniach żylnych - żylne. Ciśnienie krwi w układzie tętniczym nie jest stałe. Zwiększa się w czasie skurczu komór i jest to tzw. ciśnienie skurczowe, zmniejsza się zaś w czasie rozkurczu komór i jest to tzw. ciśnienie rozkurczowe. Na tętnicy ramiennej dorosłego człowieka ciśnienie skurczowe wynosi 160 hPa (120 mm Hg), a rozkurczowe 93 hPa (70 mm Hg). W miarę podziału tętnic i zwężaniu się ich światła ciśnienie krwi oraz szybkość jej przepływu zmniejsza się. Utrzymywanie krwi pod pewnym ciśnieniem oraz zmniejszenie się tego ciśnienia ku obwodowi jest czynnikiem powodującym przepływ krwi w naczyniach. W początkowym odcinku naczyń włosowatych ciśnienie to wynosi 26-45 hPa (20-35 mm Hg). a w końcowym odcinku tych naczyń spada do 19 hPa (15 ^m Hg). Szybkość przepływu krwi w naczyniach włosowatych jest bardzo mała w porównaniu z szybkością przepływu w tętnicach dużych Tc zwolnienie szybkości przepływu krwi w naczyniach włosowatych jest czynnikiem korzystnym i zezwala na dłuższy kontakt ? tkankami, a tym samym na wymianę gazową- Ciśnienie krwi w naczyniach żylnych ulega dalszemu zmniejszeniu i przy ujściu dużych żył do prawego przedsionka wynosi około 0 hPa. a czasem ,jest nawet ujemny (dzięki ruchowi klatki piersiowej), wtedy następuje zassanie kiwi do serca.

Tętno
Wypchnięcie krwi w czasie skurczu lewej komory do tętnicy głównej powoduje w aorcie chwilowy wzrost ciśnienia oraz zwiększenie jej światła. Takie rozszerzenie się światła i wzrost ciśnienia przenosi się szybko wzdłuż całej aorty i jej odgałęzień na obwód w postaci fali. Jeżeli. położymy palce na przebiegające pod skórą tętnice, wówczas wyczujemy uderzenie rozszerzonej ściany tętnicy o opuszki palców Efekt przepływającej fali wyczuwalny na tętnicy nazywamy tętnem W normalnych, prawidłowych warunkach liczba uderzeń tętna jest zgodna z liczbą skurczów serca. Tętno można badać w miejscach płytkiego przebiegu tętnic, a szczególnie tam gdzie leżą na twardszy" podłożu np. kość. ścięgnie Najczęściej tętna badane jest na przedramieniu w okolicy nadgarstka. gdzie znajduje się tzw bruzda promieniowa. Do cech tętna zaliczamy:
- częstotliwość - lic/ba tętna na minutę,
- wypełnienie - zależy od różnicy pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym (tętno słabo wypełnione nazywamy tętnem nitkowatym),
- napięcie tętna oceniamy tętno. naciskając palcami ręki tętnicę aż do zaniku tętna.
- szybkość tętna - wyraża się stopniom wypełnienia i opróżniania tętnicy.
Zwiększenie liczby tętna na minutę idzie zawsze w parze ze zwiększeniem liczby oddechów na minutę


Tagi: krwioobieg serce naczynia krwionosne zyla tetnica
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.