Od serca do reszty ciała

Od serca do reszty ciała
Krew bezustannie krąży w ustroju, opływa go bez chwili przerwy i niestrudzenie powraca do punktu wyjścia. W jednym cyklu krew przemierza kolejno drogę z serca do pluć i z powrotem do serca. Krwiobieg ten nazywany jest krążeniem małym, natomiast krążenie duże to przepływ z serca do reszty ciała z powrotem do serca. Krążenie matę rozpoczyna się w komorze prawej, a kończy w przedsionku lewym. Doprowadza ono krew odtlenowaną z serca do płuc, a krew utlenowaną z płuc do serca. Krążenie duże rozpoczyna się w komorze lewej, a kończy w przedsionku prawym. Krew doprowadzana jest do tkanek ciała. Odtlenowana krew płynie z tkanek do serca, w którym opuszcza obwód krążenia dużego i przechodzi do małego.


Naczynia krążenia małego i jego zadanie
Pierwszym elementem, jaki po wyjściu z prawej komory tworzy krążenie małe, jest pień płucny (tętnica płucna}. Pień płucny jest krótki (około 6 cm) i rozchodzi się na dwie gałęzie - na tętnicę płucną prawą i lewą. Tętnice te zaopatrują nasze płuca. dostarczając „brudną" krew (bez tlenu). Po wejściu do płuc dzielą się one na kolejne mniejsze, nazywane w zależności od tego. w jakim segmencie płuca się znajdują. I tak idąc dalej są coraz mniejsze, aż stają się malutkimi letniczkami rozpadającymi się na naczynia włosowate (najmniejsze naczynia krwionośne). Naczynia włosowate oplatają gęstą siecią pęcherzyki płucne (układ oddechowy), gdzie następuje wymiana gazowa.

Czy chorzy na serce mogą wykonywać ćwiczenia fizyczne?
Tylko według zaleceń lekarza. Wykonywanie ćwiczeń odpowiednich do stanu serca nie tylko nie jest przeciwwskazane, ale nawet zalecane, z wyjątkiem ciężkich chorób serca.

Dlaczego częstość skurczów serca wzrasta, gdy jesteśmy zdenerwowani?
Jest to następstwem działania ketocholamin. które są związkami chemicznymi, wydzielanymi wtedy, gdy odczuwamy strach lufa napięcie nerwowe. Związki te docierają do serca, gdzie oddziałują na ośrodek regulujący rytm serca i powodują jego przyśpieszenie.

Wymiana gazowa
W najmniejszych pęcherzykach płucnych cząsteczki gazu (tlen i CO.) przechodzą tam i z powrotem pomiędzy powietrzem dochodzącym z zewnątrz i krwią płynącą z wnętrza ciała. Dyfuzja tlenu i CO {dwutlenku węgla) w pęcherzykach płucnych i naczyniach włosowatych polega na przenikaniu danej substancji z obszaru o wyższym stężeniu do obszaru O niższym stężeniu. Ponieważ zawartość tlenu jest wyższa w powietrzu pęcherzykowym niż jego prężność w krwi żylnej naczyń włosowatych otaczających pęcherzyk, gaz ten przechodzi z powietrza do krwi. Odwrotnie rzecz się dzieje w naczyniach włosowatych, gdzie krew zawiera więcej CO? niż wydychane powietrze, więc dwutlenek węgla swobodnie przenika z krwi do powietrza pęcherzykowego i fest wydychany na zewnątrz ciała. Po przejściu tlenu do naczyń włosowatych następuje ostatni etap krążenia małego, jakim jest doprowadzenie mocno utlenowanej krwi czterema żyłami płucnymi do lewego przedsionka serca.

Naczynia krążenia dużego
Utlenowana krew po dotarciu do lewego przedsionka spływa do komory lewej, skąd przy skurczu komór zostaje wypchnięta do aorty (tętnicy głównej naszego organizmu). Tętnica główna rozprowadza krew utlenowana po całym organizmie od czubka głowy po koniuszek palca stopy. Aorta rozpoczyna się w lewej komorze i tworzy pień o kształcie laski pasterskiej. Aortę dzielimy na trzy części aortę wstępującą, tuk aorty i aortę zstępującą (w tej aorcie wyróżniamy aortę piersiową i brzuszną) Od łuku aorty odchodzą w górę trzy duże naczynia krwionośne, które zaopatrują w krew głowę i kończyny górne naszego ciała. Część piersiowa aorty zstępującej ma za zadanie dostarczenie krwi do ważnych narządów naszego organizmu jakimi są: przełyk, oskrzela, osierdzie, mięśnie międzyżebrowe i przepona. Część brzuszna aorty odpowiada za zaopatrzenie w krew wszystkich narządów jamy brzusznej, kręgosłup lędźwiowy. a potem schodząc w dół ciała doprowadza krew do nóg. W naczyniach krwionośnych krążenia dużego, podobnie jak w krążeniu małym. sieć tętnic większych przeistacza się w tętnice mniejsze, tętniczki i naczynia włosowate, które rozprowadzają składniki odżywcze i tlen do każdej części naszego ciała. Powrót krwi do serca następuje od drobnych żyłek po największe naczynia zbierające krew, a mianowicie żyły główne górną i dolną. Oba te naczynia zbierają całą krew spływającą z górnej i dolne połowy ciała oraz ze wszystkich narządów jamy brzusznej.


Tagi: uklad krwionosny cisnienie krew zdrowie
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.